Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tỉnh ủy Bình Phước lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1997-2022)
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:16
4100 Lượt xem

Tỉnh ủy Bình Phước lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế (1997-2022)

ThS ĐỖ ĐỨC HÒA

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào khái quát chủ trương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đánh giá tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước. Từ đó, đề xuất định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Bình Phước trong những năm tiếp theo.

Từ khóa: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỉnh Bình Phước, cơ cấu ngành kinh tế Bình Phước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền