Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:12
4376 Lượt xem

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng hiện nay

PGS, TS ĐỖ NGỌC NINH

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, trong đó có công tác cán bộ của Đảng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây có tình trạng vi phạm quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ. Bài viết làm rõ thực trạng, xác định nguyên nhân và giải pháp thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng.

Từ khóa: Tập trung dân chủ; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền