Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    An toàn và an ninh thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:17
4346 Lượt xem

An toàn và an ninh thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số

TS TRẦN QUANG DIỆU

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Hiện nay, an ninh thông tin trở thành một bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nguy cơ gây mất an toàn và an ninh thông tin đang ngày càng gia tăng và là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia. Ở Việt Nam, vấn đề an toàn, an ninh thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số đã và đang trở nên hết sức cấp thiết. Bài viết làm rõ một số vấn đề về chủ quyền quốc gia trong không gian số, chỉ ra một số nguy cơ mất an ninh thông tin hiện nay và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam.

 

Từ khóa: an ninh thông tin; chuyển đổi số ở Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền