Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương - kết quả, mục tiêu và giải pháp đến năm 2025
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:51
4396 Lượt xem

Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương - kết quả, mục tiêu và giải pháp đến năm 2025

TS PHẠM ĐỨC MINH

Trường Chính trị tỉnh Hải Dương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn xác định thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân kết hợp với sự tham gia của các thành phần kinh tế để góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bài viết làm rõ thực trạng, kinh nghiệm và đề xuất một số giải pháp xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương theo hướng bền vững.

Từ khóa: xây dựng nông thôn mới; phát triển bền vững; tỉnh Hải Dương.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền