Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bối cảnh hình thành và đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:55
5952 Lượt xem

Bối cảnh hình thành và đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

PGS, TS NGUYỄN VIẾT THẢO

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Cục diện thế giới hiện nay được hình thành và vận động trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, với những chuyển động ở tầng sâu khoa học - công nghệ, kinh tế - vật chất và tầng cao an ninh, chính trị và sẽ còn vận động, biến động nhiều chiều trong những năm tới. Do vậy, nó rất cần được quan sát và phân tích, đánh giá thường xuyên từ phía các giới học thuật và phía các nhà hoạt động thực tiễn. Bài viết phân tích bối cảnh lịch sử hình thành nên cục diện thế giới, từ đó chỉ ra những đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay.

Từ khóa: cục diện thế giới; cục diện thế giới hiện nay.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền