Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:58
4407 Lượt xem

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt

PGS, TS NGUYỄN THỊ THÚY HÀ

Học viện Chính trị khu vực I

ThS LƯU THỊ MAI ANH

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Bước sang thập niên thứ ba thế kỷ XXI, ASEAN đang phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong các cơ chế đa phương ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực ngày càng được ủng hộ, nâng cao. Bài viết làm rõ vai trò điều phối của ASEAN trong các cơ chế an ninh - chính trị và kinh tế đa phương, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam - với tư cách là một thành viên của ASEAN - trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt, đưa Việt Nam thực sự trở thành hạt nhân gắn kết, vững mạnh và phát triển thịnh vượng.

Từ khóa: Việt Nam; ASEAN; cơ chế đa phương.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền