Trang chủ    Giới thiệu    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số vấn đề nổi bật của cục diện thế giới hiện nay
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 11:09
4472 Lượt xem

Một số vấn đề nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

ThS, NCS ĐOÀN THỊ MAI LIÊN
Viện Quan hệ quốc tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Tình hình thế giới trong những năm gần đây tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại nhưng đang phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng toàn diện, kinh tế thế giới suy giảm, an ninh phi truyền thống và các vấn đề toàn cầu cấp bách ngày càng khó đối phó, vấn đề Ucraina diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, tác động sâu sắc tới cục diện thế giới. Bài viết phân tích làm rõ một số vấn đề nổi bật của cục diện thế giới hiện nay.
Từ khóa: cục diện thế giới hiện nay.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền