Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Quan điểm “Lấy dân là gốc” trong phòng, chống đại dịch Covid-19
Thứ tư, 06 Tháng 10 2021 15:12
2523 Lượt xem

Quan điểm “Lấy dân là gốc” trong phòng, chống đại dịch Covid-19

(LLCT) - Đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, chưa có dấu hiệu dừng lại. Những tác động tiêu cực của đại dịch đến các mặt của đời sống xã hội gây ra hệ lụy rất nặng nề, khó đoán định, đẩy nhân loại vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, mang tính toàn cầu. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm cao của toàn xã hội, Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định trong phòng, chống dịch Covid-19 và những biến thể của chúng.

Ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta nước ngoài đoàn kết cùng chống dịch Covid-19, ngày 30-3-2020

Quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng “Lấy dân làm gốc” trong phòng chống đại dịch Covid-19 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Nước lấy dân làm gốc”….“Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”(1). Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”(2), và Người chỉ rõ: “Nước nhà đang đứng trước một tình thế rất nghiêm trọng. Dân tộc ta suy hay thịnh, mất hay còn, chính ở trong lúc này. Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”(3). Đó cũng là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, Đảng ta nhấn mạnh: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”(4). Đồng thời, quan tâm, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Đảng, Nhà nước ta, đã ban hành nhiều chủ trưởng, chính sách kịp thời, trong đó nhấn mạnh việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và ổn định đời sống của Nhân dân, được đặt lên trên hết, trước hết. Điều này được thể hiện rõ quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phòng chống đại dịch Covid-19.

Khi dịch mới bùng phát ngày 30-3-2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng chống đại dịch Covid-19 đã nêu rõ: “Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh(5).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chống dịch như chống giặc” và tuyên bố rất dứt khoát: “Việt Nam chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân”. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, “sức dân như nước”. Tuyên bố trên thể hiện rõ sự đoàn kết thống nhất và tinh thần làm chủ của nhân dân trong phòng chống đại dịch Covid-19 hiện nay.

Từ khi bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4, từ ngày 27-4-2021 đến nay, nhiều địa phương phải phong toả, giãn cách từng khu vực hoặc toàn bộ địa bàn, làm ảnh hưởng lớn đời sống của hàng chục triệu người. Trước tình hình đó, ngày 29-7-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về phòng, chống đại dịch Covid-19. Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”(6).

Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định tinh thần “lấy dân làm gốc”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chung sức, đồng lòng, gắn kết mỗi người dân Việt Nam lại với nhau để cùng đất nước vượt qua đại dịch. Đảng ta chỉ rõ: “Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”(7).Bởi vậy, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện và vận dụng sáng tạo trong phòng chống đại dịch Covid-19, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy ý chí, quyết tâm và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Phát huy truyền thống “lấy dân làm gốc” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Tin ở dân, dựa vào dân, tổ chức và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, bồi dưỡng, đào tạo; phát huy mọi năng lực của nhân dân, để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Theo Bác: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”(8). Đó là tư tưởng “lấy dân làm gốc”,được vận dụng sáng tạo trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 hiện nay. Điều đó đã thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị “chống dịch như chống giặc”.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, kế thừa truyền thống “lấy dân làm gốc” hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đồng lòng quyết tâm “chống dịch như chống giặc”; tất cả các tỉnh, thành phố, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đều vào cuộc, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái “lá lành đùm bọc lá rách” của dân tộc; tại các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19, các đơn vị quân đội chủ động tham gia cùng với các địa phương tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân, nhiều cửa hàng 0 đồng, nhiều chuyến xe nghĩa tình… được lan tỏa sâu rộng; cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn xung kích, đi đầu trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Hình ảnh những anh “Bộ đội Cụ Hồ” không quản ngại ngày đêm, gian khổ làm nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, các phố phường; tổ chức cách ly; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản khó khăn gian khổ thường xuyên duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các vùng dịch nguy hiểm. Điển hình là hình ảnh đội ngũ y, bác sĩ phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, ngày đêm điều trị cho các bệnh nhân nhiễm bệnh. Phát huy sức mạnh của cả nước vào cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19 như “chống giặc”; với mục tiêu, nhiệm vụ đặt tính mạng của người dân và sự an toàn của cộng đồng là trước hết, trên hết. Không dừng lại ở đó, nhiều bác sỹ, y tá trẻ xung phong vào nơi tâm dịch với mong muốn san sẻ bớt nỗi khó khăn, mệt nhọc của đồng nghiệp yên tâm phòng chống, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, một số tỉnh đã tổ chức phát động đợt cao điểm với chủ đề “San sẻ yêu thương”, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do giãn cách xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Lãnh đạo các tỉnh thành phố đã có thư thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khắn, mất mát của bà con đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam khi thực hiện giãn cách xã hội.

Biểu tượng cao đẹp cho tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch là Quỹ Vắcxin. Quỹ được thành lập ngày 26-5-2021 để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắcxin, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vacccine phòng, chống Covid-19 cho nhân dân. 

Thành công bước đầu từ tư tưởng “nước lấy dân làm gốc” trong phòng, chống dịch Covid-19

Thành công bước đầu trong “chiến dịch” phòng, chống Covid-19 khẳng định, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19: “Nước lấy dân làm gốc” là đúng đắn, sáng tạo và hiệu quả; việc chỉ đạo, điều hành, triển khai khoa học, sáng tạo, quyết liệt; không để mất thời cơ, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc; quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết to lớn của toàn dân tộc; được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đây là bài học kinh nghiệm quý, tạo tiền đề vững chắc để cả nước bình tĩnh, tự tin phòng chống thắng lợi với hiểm họa Covid-19 đang lan tràn ra nhiều tỉnh, thành phố ở nước ta.

 Trước hết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nướcta vế “Nước lấy dân làm gốc” trong phòng chống đại dịch Covid-19.Đây vừa là bài học kinh nghiệm vừa là định hướng quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị chống phá cách mạng Việt Nam. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống đại dịch Covid-19. Đấu tranh với những hành động chống lại hoặc không thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Chính phủ.

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ về phòng chống dịchCovid-19 như “chống giặc”. Đây vừa là bài học vừa là yêu cầu, nhiệm vụ để các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân Thi đua “phòng chống dịch Coovid-19 như “chống giặc”; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên; đồng thời, phát huy truyền thống “Nước lấy dân làm gốc” trong mặt trận “chống dịch như chống giặc”; nhân rộng các nhân tố mới, phát hiện gương “người tốt, việc tốt”, “điển hình tiên tiến” để giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng Thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”(9). Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc rất tích cực, rất tự giác, rất hiệu quả, trên tinh thần đoàn kết, tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, góp phần thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong cuộc chiến chống đại dịch.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác dân vận, thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19. Đây vừa là bài học vừa là giải pháp quan trọng trongphòng, chống đại dịch Covid-19, phải “lấy dân làm gốc”; Các cấp ủy cần bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; làm tốt việc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền; gắn kết quả phòng chống Covid-19 với đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xuống với dân là để bàn bạc với dân, học hỏi dân; nghiêm túc tiếp công dân, đối thoại với dân là để thấu hiểu, thông cảm, nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý, để quan tâm giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân, chăm lo dân quyền, dân sinh, dân trí, dân chủ. Những cách làm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng Nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì Nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”(10).

Bốn là, cùng với “lấy dân làm gốc”, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan dân vận là vai trò giám sát và phản biện của Mặt trận, các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 thực hiện quy chế dân chủ. Đây vừa là bài học kinh nghiệm vừa là giải pháp trong việc phát huy vai trò của công tác dân vận, trách nhiệm của Mặt trận là tuyên truyền, giải thích, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng chống đại dịch Covid-19 như “chống giặc”; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cách làm là phải “đúng” và “khéo”, không gò ép áp đặt một cách thô bạo; phải tạo tính tự giác của mỗi người và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Phải hiểu dân, tin tưởng dân, biết chờ đợi dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc nhở: Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, luôn phải xác định “lấy dân là gốc”, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội”(11).

Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn rất nhiều cam go với sự xuất hiện của nhiều ổ dịch mới, với những biến thể có tốc độ lây lan mạnh. Điều đó tiếp tục gây nên những khó khăn rất lớn cho nước ta và nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, với truyền thống “Lấy dân làm gốc”, hơn bao giờ hết, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng cùng Ðảng, Nhà nước quyết vượt qua khó khăn phòng, chống đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Những bài học kinh nghiệm đó, là cơ sở quan trọng để Đảng, Nhà nước ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng, tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới”(12). Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân dân tộc, chúng ta sẽ nhất định chiến thắng được đại dich COVID-19, hoàn thành các mục tiêu; nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

__________________

(1),(8) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia– Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.335, 335.

(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Nxb Chính trị quốc gia– Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.453.

(3) Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Nxb Chính trị quốc gia– Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.55.

(4),(7),(12) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Nxb Chính trị quốc gia– Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.215, 34, 30.

(5) Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động trên mặt trận phòng chống Covid-19, ngày 30-3-2020.

(6) Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài:  Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, ngày 29-7-2021.

(9) Phát biểu của Thủ tướng Chinh phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại cuộc họp của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng sáng ngày 14/8/2021.

(10) Nguyễn Phú Trọng: Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, Nxb Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2019, tr.116-117.

(11) Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16-8-2021.

PGS, TS TRẦN NAM CHUÂN

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền