Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Những điểm mới trong quy định những điều đảng viên không được làm
Thứ năm, 04 Tháng 11 2021 17:08
3341 Lượt xem

Những điểm mới trong quy định những điều đảng viên không được làm

(LLCT) - Ngày 25-10-2021 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW (sau đây gọi tắt là Quy định 37) về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định số 47-QĐ/TWngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (sau đây gọi tắt là Quy định 47). Trong khi vẫn giữ số lượng 19 điều, Quy định 37 đã điều chỉnh thứ tự và kế thừa, có nhiều điểm bổ sung, chỉnh lý nội dung các quy định để bảo đảm tính lôgic, đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, phù hợp với các quy định mới của Đảng và Nhà nước, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát.

Ảnh minh họa: Trung ương ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Nguồn: noichinh.vn

Trừ điều 1, thứ tự các điều trong Quy định 37 thay đổi cơ bản so với thứ tự các điều nêu trong Quy định 47, như: các điều từ 2 đến 7 trong Quy định 47 được sắp xếp lại thành lần lượt là các điều 4, 5, 8, 6, 7, 2 trong Quy định 37… Một số quy định cụ thể có nội dung liên quan với nhau trong Quy định 47 được điều chỉnh từ điều này sang điều khác trong Quy định 37, như: quy định đảng viên không được tổ chức, tham gia đánh bạc ở điều 17 và không được tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi ở điều 19 trong Quy định 47 được gộp chung trong điều 18 của Quy định 37; v.v.. Nhiều nội dung chi tiết trong các điều được diễn đạt gọn, rõ và khái quát hơn.

Đặc biệt, trong Quy định 37 có một số quy định mới được bổ sung so với Quy định 47. Đó là điều 3 quy định đảng viên không được “phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng”; điều 13 quy định đảng viên không được “can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”; v.v.. Trong một số điều có bổ sung nội dung mới; chẳng hạn, so với điều 5 trong Quy định 47 về việc tố cáo, điều 6 trong Quy định 37 chuyển ý “đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý” từ điều 4 sang và thêm quy định đảng viên không được “không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý”; so với điều 8 trong Quy định 47, điều 11 trong Quy định 37 thêm quy định đảng viên không được “vi phạm đạo đức công vụ”, “không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, đặc biệt là không được “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”; so với điều 13 trong Quy định 47, điều 9 trong Quy định 37 thêm quy định đảng viên không được “sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”; so với điều 10 trong Quy định 47, điều 12 trong Quy định 37 thêm quy định đảng viên không được “có hành vi chạy chức, chạy quyền”; so với điều 12 trong Quy định 47, điều 14 trong Quy định 37 thêm quy định đảng viên không được “tham ô”; so với điều 17 và điều 19 trong Quy định 47, điều 18 trong Quy định 37 thêm quy định đảng viên không được “thờ ơ, vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội; có hành vi bạo lực trong gia đình; vi phạm chính sách dân số; sống chung với người khác như vợ chồng; vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài”; v.v..

                                                                  PGS, TS TRẦN KHẮC VIỆT

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền