Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thứ hai, 13 Tháng 12 2021 09:00
992 Lượt xem

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(LLCT) - Hòa trong không khí cả nước khai giảng năm học mới, sáng ngày 09-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức khai giảng năm học 2021-2022. Đồng chí VÕ VĂN THƯỞNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu Bài phát biểu quan trọng này. Tiêu đề do Ban Biên tập đặt.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng. Ảnh: VOV

Hôm nay, tôi rất vui mừng được về dự Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, mái trường cao cấp nhất của Đảng, mang tên Bác Hồ kính yêu. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các đồng chí học viên có mặt tại đây và các đầu cầu tham dự buổi lễ trọng thể này lời chào thân ái và lời chúc mừng nhiệt liệt nhất; chúc buổi Lễ khai giảng năm học mới của Học viện thành công tốt đẹp.

Với tình cảm chân thành, quý trọng và trên các cương vị công tác của mình, tôi có điều kiện thường xuyên gắn bó với các hoạt động của Học viện trong thời gian qua. Hôm nay, tại Lễ khai giảng năm học mới, được nghe các đồng chí điểm lại những hoạt động của Học viện trong năm học vừa qua tôi rất phấn khởi, vui mừng ghi nhận những kết quả rất đáng trân trọng, khích lệ về nhiều mặt của Học viện, đã tiếp tục xứng đáng với truyền thống vẻ vang hơn 70 năm qua của Trường Đảng Trung ương - chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp của Đảng và Nhà nước ta.

Tôi thấy rằng, năm học 2020-2021 vừa qua mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, là một năm học rất “đặc biệt” đối với công tác giáo dục, đào tạo trong cả nước nói chung cũng như của Học viện nói riêng. Chúng ta không những phải duy trì công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập theo hình thức trực tuyến, mà còn phải tham gia, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đó là những nhiệm vụ hết sức nặng nề, song các đồng chí đã không ngừng cố gắng, nỗ lực về mọi mặt, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục duy trì những thành tích, kết quả nổi bật trong lãnh đạo, quản lý giảng dạy và học tập. Tôi có thể khái quát một số kết quả nổi bật là:

Thứ nhất, Học viện tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo học viên. Bên cạnh đó, Học viện luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, duy trì sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các mặt công tác. Quan hệ giữa Học viện với các ban, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn; dưới sự chủ trì của Học viện, công tác đào tạo, bồi dưỡng của các Học viện trực thuộc và các trường chính trị tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện có nền nếp, chất lượng hơn, luôn bảo đảm thống nhất từ Trung ương tới địa phương.

Thứ hai, Học viện đã rất chú trọng đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật kịp thời tinh thần các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào toàn bộ giáo trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị, cao học, nghiên cứu sinh và các tài liệu bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ngay trong quá trình góp ý, hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIII và chỉ một thời gian ngắn sau Đại hội, các giáo trình đào tạo cao cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị cập nhật tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được xuất bản và phát hành. Phương pháp giảng dạy không ngừng được đổi mới theo hướng lấy người học là trung tâm, giảng viên làm động lực, nhà trường làm nền tảng, góp phần thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu, tự đào tạo của học viên. Kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy và học tập được siết chặt và đi vào nền nếp. Coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý giảng dạy và học tập. Chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai kế hoạch đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới theo chức danh; trong đó, đã phối hợp tổ chức thành công 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII; nhiều lớp bồi dưỡng bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp huyện; các lớp bồi dưỡng chức danh các ban tham mưu của Đảng, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của các tỉnh, thành phố; các lớp đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng Nhân dân Cách mạng Lào… Có thể khẳng định, đây là những điểm mới, điểm sáng của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong năm học vừa qua, các đồng chí cần tổng kết, nhân rộng và phát huy trong thời gian tới.

Thứ ba, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng được nâng cao về chất lượng, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách với Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Học viện; đồng thời, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, đề án trọng điểm do Học viện chủ trì được triển khai đúng tiến độ và đã có nhiều sản phẩm được đánh giá cao. Từ các nghiên cứu, Học viện đã có hàng trăm báo cáo kiến nghị phục vụ xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương Đảng.

Thứ tư, trong chỉ đạo công tác trường chính trị địa phương, bộ, ngành, đoàn thể và nghiên cứu lịch sử Đảng, Học viện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết thành một hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trên phạm vi cả nước với nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy thống nhất, hiệu quả. Trong năm học vừa qua, Học viện đã tổ chức thành công hội thi giảng viên giỏi của các trường chính trị tỉnh, thành phố và trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành, đã để lại ấn tượng sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của cả hệ thống trường Đảng. Học viện cũng rất coi trọng công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, gắn công tác nghiên cứu lịch sử Đảng với tuyên truyền, giáo dục chính trị và các mặt công tác khác của lĩnh vực tuyên giáo.

Những kết quả đó đã tiếp tục củng cố, khẳng định vai trò, vị thế của Học viện - mái trường Đảng được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Có được những kết quả nêu trên là nhờ công sức, trí tuệ và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, các thày cô giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức và học viên của Học viện. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm học vừa qua.

Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vẫn cần tiếp tục cố gắng để khắc phục một số hạn chế, cụ thể là: (1) Công tác quản lý hệ thống chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả; việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng có lúc còn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. (2) Đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện có mặt chưa thật sự ngang tầm nhiệm vụ, tình trạng hẫng hụt chuyên gia đầu ngành chưa được khắc phục; (3) Cơ sở vật chất - kỹ thuật còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị thông minh tại Học viện.

Năm học mới 2021-2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm học cả nước đang chung sức đồng lòng, tập trung toàn lực để chiến đấu quyết liệt với dịch bệnh Covid-19, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an toàn, an sinh xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi nhất trí cao với những phương hướng, nhiệm vụ năm học của Học viện do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện trình bày. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí cùng suy nghĩ và triển khai tốt hơn các hoạt động của Học viện trong năm học mới.

Một là, tiếp tục triển khai mạnh mẽ và toàn diện các mặt công tác của Học viện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham mưu, tư vấn chủ trương, chính sách của Học viện phải thể hiện rõ tầm vóc, trí tuệ, bản sắc, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngôi trường có bề dày và cao cấp nhất của Đảng. Xây dựng, phát triển Học viện trở thành trung tâm quốc gia mẫu mực về đào tạo cán bộ, lãnh đạo trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần khắc phục bằng được “căn bệnh” ngại học, lười học tập lý luận chính trị. Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Rà soát, ban hành và nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định theo hướng tiếp tục hoàn thiện các khâu, các yếu tố của quá trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, phải tạo điều kiện để thúc đẩy, khuyến khích đổi mới, phát huy sáng tạo trong môi trường học tập và nghiên cứu trong toàn Học viện.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hết sức chú trọng việc rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng; đồng thời, phải trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại; gắn với quá trình công tác lâu dài và xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong thực tiễn quản lý, điều hành của địa phương và đất nước.

Học viện cần khẩn trương hoàn thiện đổi mới chương trình, nội dung giáo trình, tài liệu học tập cho từng loại đối tượng gắn với việc triển khai có hiệu quả các đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ phê duyệt, trong đó chú trọng các chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo khung năng lực, chức danh, vị trí việc làm và tính chất công việc. Sớm trình Ban Bí thư Đề án giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo giảng viên lý luận chính trị cho hệ thống các trường Đảng - đoàn thể, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, Học viện cần đa dạng hóa các hình thức đào tạo, thích ứng với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và quá trình chuyển đổi số. Cần coi trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của người học, tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận của học viên và giữa học viên với giảng viên; chú trọng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy sáng tạo, phương pháp quản lý, điều hành khoa học; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đào tạo với rèn luyện trong thực tiễn, học đi đôi với hành. Việc đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng phải thực sự khách quan, nghiêm túc, tránh tình trạng nể nang hoặc chạy theo thành tích; bảo đảm tuyển sinh học lý luận chính trị nói chung, cao cấp lý luận chính trị nói riêng đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn; đáp ứng tốt hơn và chủ động hơn cho nhu cầu đào tạo cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị.

Ba là, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề xuất những luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và hoàn thiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; góp phần thực hiện có hiệu quả các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Học viện cùng với Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động, thể hiện tốt hơn nữa vai trò là trung tâm, đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy địa phương và đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị của cả nước đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Bốn là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Học viện, đây chính là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Học viện cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ cao về chuyên môn, có vốn sống thực tế, có năng lực sáng tạo, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà giáo, các nhà khoa học đầu ngành có kinh nghiệm, có uy tín trong và ngoài Học viện. Đồng thời, hết sức coi trọng việc nâng đỡ, khuyến khích các tài năng trẻ, tạo cơ hội và động lực cho cán bộ trẻ phát triển. Đầu tư thích đáng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; có chính sách thỏa đáng nhằm thu hút, trọng dụng các chuyên gia đầu ngành. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật, thúc đẩy xây dựng mô hình quản trị Học viện thông minh và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Học viện.

Năm là, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng tại Học viện, xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, xứng đáng với vị thế, tầm vóc, ý nghĩa của Trường Đảng mang tên Bác. Học viện tiếp tục nêu gương trong công tác chính tri, tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng trong hệ thống Học viện phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong các lĩnh vực công tác của Học viện.

Sáu là, các đồng chí học viên từ mọi miền Tổ quốc được về học tập, nghiên cứu tại Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu là niềm tự hào, là vinh dự lớn không chỉ cho bản thân các đồng chí, mà còn là niềm tự hào, vinh dự cho cơ quan và gia đình các đồng chí. Các đồng chí được học tập tại ngôi trường cao cấp nhất của Đảng đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ tiền bối của Đảng dày công xây dựng; do đó, các đồng chí càng phải ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ học tập, rèn luyện của mình. Tôi đề nghị các đồng chí học viên: (1) Không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng lý tưởng cách mạng; xác định học tập là vinh dự, nghĩa vụ, là quyền lợi và trách nhiệm, đúng như Bác Hồ đã căn dặn: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại. (2) Thực hiện tốt phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, biến quá trình học ở nhà trường thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, sáng tạo, theo gợi mở và định hướng của giảng viên. (3) Tích cực, chủ động tham gia thảo luận, tranh luận trong học tập, nghiên cứu; tổ chức học tập theo nhóm, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. (4) Có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong, lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Học viện.

Năm học 2021-2022 có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống nhà trường trong cả nước nói chung và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống và kinh nghiệm đã tích lũy được qua hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành; với quyết tâm chính trị lớn được hình thành và thúc đẩy bởi những quyết định trọng đại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; với một đội ngũ các nhà khoa học đông đảo, gồm nhiều thế hệ, có trình độ chuyên môn và bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, nhất định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 với chủ đề: “Trọng tâm - Trách nhiệm - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo” và có những đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, tôi cũng biểu dương và cảm ơn sự giúp đỡ, phối hợp công tác của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các đối tác quốc tế đối với Học viện; mong rằng, trong thời gian tới, các quý vị, các đồng chí tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện nhiều hơn nữa, giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành sứ mệnh, trọng trách cao quý của mình và ngày càng phát triển.

Cá nhân tôi với tình cảm và trách nhiệm của mình sẽ luôn đồng hành cùng Học viện và trông đợi những kết quả tốt đẹp của thày và trò Học viện trong năm học 2021-2022. Xin chúc các đồng chí dồi dào sức khỏe, an toàn, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công tác.

__________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 9-2021

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền