Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:51
7594 Lượt xem

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay

TS NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

TS PHẠM VĂN THUẦN

Ban Tổ chức Trung ương

PGS, TS LÊ VĂN CHIẾN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) qua kết quả điều tra, khảo sát tại địa bàn 3 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị. Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài “Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp công lập: Thực trạng và giải pháp” do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì.

Từ khóa: đơn vị sự nghiệp công lập, vai trò lãnh đạo, đảng bộ, chi bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền