Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 15:05
4872 Lượt xem

C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội - Ý nghĩa với giai đoạn hiện nay

PGS, TS PHẠM XUÂN MỸ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Tóm tắt: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin là người sáng tạo ra học thuyết mang tên mình và là tấm gương sáng, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng thù địch và chủ nghĩa cơ hội. Bài viết khái quát tư tưởng và quá trình đấu tranh đó của các ông cũng như chỉ ra ý nghĩa với cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Từ khóa: Đảng Cộng sản; công nhân; đấu tranh; chủ nghĩa cơ hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền