Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nhận diện những biểu hiện vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu của công tác cán bộ
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:53
4727 Lượt xem

Nhận diện những biểu hiện vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu của công tác cán bộ

PGS, TS LÊ KIM VIỆT

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Vi phạm trong thực thi công tác cán bộ đang là hiện tượng gây bức xúc trong nhân dân và gây ra rất nhiều hiện tượng tiêu cực, hệ lụy trong tổ chức bộ máy của Đảng, của các cơ quan công quyền, làm giảm uy tín, vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bài viết góp phần nhận diện, phân tích một số biểu hiện của vi phạm trong thực thi quyền lực ở các khâu then chốt của công tác cán bộ.

Từ khóa: Vi phạm quyền lực; lạm quyền; công tác cán bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền