Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bàn về trật tự thế giới hiện nay
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:56
6392 Lượt xem

Bàn về trật tự thế giới hiện nay

PGS, TSKH TRẦN KHÁNH

PGS, TS NGUYỄN HUY HOÀNG

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Từ sau năm 1991 đến nay, thế giới đang trong thời kỳ quá độ sang trật tự mới, chưa thực sự định hình, cho dù xu hướng đa cực, đa trung tâm có phần trội hơn. Các thiết chế của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà tiêu biểu là Liên hợp quốc và hệ thống Bretton Wooks ra đời từ năm 1945 cũng đang bị thách thức nghiêm trọng bởi sự nổi lên của chính trị cường quyền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa dân túy. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế phải có nỗ lực mới để cải tổ, đổi mới hay xây dựng lại của một trật tự thế giới dựa trên luật lệ công bằng hơn. Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu của Đề tài Khoa học cấp Bộ “Cách mạng công nghiệp và trật tự thế giới đến năm 2030” thuộc Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu cục diện thế giới đến năm 2030 phục vụ mục tiêu hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn mới” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì.

Từ khóa: trật tự thế giới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền