Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 07:09
42744 Lượt xem

Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

(LLCT) - Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là sự kết tinh đặc sắc trong văn hóa quân sự, do các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam dày công xây đắp dưới sự tổ chức, giáo dục, huấn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, cần nghiên cứu, luận giải, khơi dậy và lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và hiện đại.

Các chiến sĩ giúp nhân dân thu hoạch lúa chạy lũ ở tỉnh Long An - Ảnh: baoquankhu7.vn

1. Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong văn hóa quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh 

“Bộ đội Cụ Hồ” là phần thưởng cao quý, tình cảm, sự yêu mến, niềm tin sâu sắc, sự ghi nhận, tôn vinh của nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, là giá trị đặc sắc, độc đáo, thiêng liêng trong văn hóa quân sự, gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, là niềm vinh dự, tự hào của mỗi quân nhân. “Bộ đội Cụ Hồ” còn thể hiện tình cảm sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt, mối quan hệ bền chặt giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ; là hình mẫu sáng ngời, biểu tượng lý tưởng cách mạng cao đẹp, đạo đức trong sáng, ý chí quyết tâm, nghị lực phi thường của đội quân cách mạng. 

Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” hình thành, phát triển gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội, tiếp nối truyền thống văn hóa đấu tranh dựng nước, giữ nước kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam suốt mấy nghìn năm lịch sử. Ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt, từ đòi hỏi tất yếu của lịch sử dân tộc, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đảng và Chủ tịch Hồ Chủ Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện, nhân dân hết lòng đùm bọc, nuôi dưỡng, cùng toàn dân giành được nhiều chiến công vang dội, lập nên những kỳ tích, ghi vào lịch sử dân tộc những mốc son chói lọi và đã hun đúc, xây đắp nên danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Trong bối cảnh đất nước bị thực dân đô hộ, nhân dân đang chịu “một cổ hai tròng”, phong trào đấu tranh cách mạng sục sôi, với muôn vàn khó khăn chồng chất, chỉ có “áo vải chân không đi lùng giặc đánh”, nhưng các chiến sĩ đã xác định rõ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, không quản khó khăn, gian khổ, hy sinh, hăng say học tập chính trị, huấn luyện kỹ chiến thuật quân sự, phát huy chủ nghĩa yêu nước, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh, cùng toàn dân chiến đấu và giành thắng lợi vang dội trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên những chiến công oanh liệt như Chiến dịch Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa đất nước hoàn toàn thống nhất, vững bước đi lên CNXH, đồng thời bảo vệ vững chắc biên giới, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả. 

Quân đội ta đã kế thừa những giá trị cốt lõi trong bản sắc văn hóa dân tộc, như chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo, đoàn kết, bao dung, độ lượng, tương thân, tương ái, đồng cam cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi, khiêm tốn, giản dị, lạc quan…; cùng với những giá trị văn hóa quân sự độc đáo “việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, “lấy ít địch nhiều”, “lấy đoản binh để thắng trường trận”, “đem đại nghĩa để thắng hung tàn”, “lấy chí nhân để thay cường bạo”,… Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng gian khổ, khốc liệt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã chứng minh sức mạnh tinh thần, ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống yêu nước Việt Nam, đồng thời, tôi luyện, hun đúc, bổ sung, làm giàu văn hóa dân tộc, văn hóa quân sự, mà kết tinh và biểu hiện sinh động, đặc sắc nhất ở giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời đại Hồ Chí Minh. Đây còn là giá trị văn hóa phản ánh quá trình tu dưỡng, rèn luyện, kiên trì, bền bỉ phấn đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội. 

Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện ở những phẩm chất nổi bật, đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; luôn thể hiện bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, truyền thống hào hùng của Quân đội, của dân tộc và khát vọng được cống hiến; vững chí, hiên ngang trước gian khổ, khốc liệt của chiến tranh, không lùi bước trước mưa bom, bão đạn của quân thù, không nao núng, do dự trước sự hy sinh xương máu; sẵn sàng “nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”; là đội quân dám đánh, biết đánh, biết thắng mọi quân xâm lược để đem lại độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. 

Trong mọi hoàn cảnh, văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” không ngừng được củng cố, bổ sung, phát triển, lan tỏa sâu rộng trong mọi hoạt động quân sự và đời sống xã hội. Ở nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nơi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ luôn xung kích đi đầu, không quản vất vả, hiểm nguy, hy sinh tính mạng, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo vệ chế độ XHCN, Đảng, Nhà nước và nhân dân. 

Trong đời sống, “Bộ đội Cụ Hồ” luôn xuất hiện kịp thời để giúp dân khắc phục thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh, bám địa bàn hỗ trợ địa phương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội.

Khi đối diện với đại dịch Covid-19, “Chống dịch như chống giặc” được xác định là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, “Bộ đội Cụ Hồ” là lực lượng nòng cốt, đi đầu, tham gia phòng, chống dịch bệnh với nhiều hoạt động thiết thực như nhường chỗ ở, căn cứ làm địa điểm cách ly; đi vào tâm dịch, tham gia điều trị, giúp đỡ người bệnh, cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, đi chợ thay người dân…

Tiếp tục làm giàu giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh thầm lặng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp nhân dân trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh…. Từ đó, củng cố niềm tin, tình cảm và sự cảm phục sâu sắc của nhân dân đối với Quân đội, làm cho mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội và nhân dân ngày càng bền chặt, “đi dân nhớ, ở dân thương”; thực sự là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” còn được thể hiện sâu sắc ở tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, sâu nặng, cùng chung mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Kế thừa giá trị nhân văn của dân tộc trong lịch sử và giá trị văn hóa quân sự Việt Nam như “Phụ tử chi binh”; “Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”, trong thời đại Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó mật thiết, đồng cam, cộng khổ, chia ngọt, sẻ bùi, giúp đỡ nhau lúc thường cũng như khi ra trận; sẵn sàng nhận về mình những khó khăn, vất vả, nhường thuận lợi cho đồng đội; ham học hỏi, cầu tiến bộ; có ý chí quyết tâm cao, chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể, hoàn thành nhiệm vụ được giao; kẻ thù nào cũng đánh thắng. 

Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” còn thể hiện ở tư tưởng, tình cảm, thái độ, hành động của cán bộ, chiến sĩ gắn liền với truyền thống của quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, các cơ quan, đơn vị và toàn quân; đồng thời được thể hiện trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chiến đấu, công tác, lao động và sản xuất của Quân đội trong thời chiến và thời bình; trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, mệnh lệnh người chỉ huy, tinh thần tự giác, nghiêm minh, ở “10 lời thề”, “12 điều kỷ luật của quân nhân khi quan hệ với nhân dân”, ở lòng tự trọng, danh dự của quân nhân.    Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tôi luyện cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ phẩm chất, văn hóa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc, làm sáng ngời giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. Hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” đã đi vào lịch sử, thấm sâu vào tâm thức của mỗi quân nhân và người dân Việt Nam, lan tỏa một cách tự nhiên trong đời sống cộng đồng, trở thành một giá trị văn hóa tiêu biểu...

Giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thể hiện ở tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, phản ánh chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo Việt Nam. Với truyền thống “thương người như thể thương thân”, “giúp bạn là tự giúp mình”, nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của Quân đội không quản gian khổ, hy sinh, tình nguyện lên đường chiến đấu cùng các chiến sĩ và nhân dân Lào, Campuchia trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Quán triệt quan điểm của Đảng, cán bộ, chiến sĩ đã tham gia đội quân Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, bệnh viện dã chiến cấp 2, đội công binh và các nhiệm vụ liên lạc, tham mưu, truyền thông,... Hỗ trợ, giúp đỡ các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc hoàn thành sứ mệnh gìn giữ, kiến tạo hòa bình, tái thiết đất nước, giúp đỡ người dân nghèo châu Phi, củng cố hệ thống giao thông, trường học, hướng dẫn họ lao động, sản xuất. Bằng những hành động đó, bộ đội Việt Nam đã có được tình cảm sâu sắc của nhân dân và bạn bè quốc tế, khẳng định, lan tỏa và làm ngời sáng giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tôi luyện cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ phẩm chất, văn hóa và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm lịch sử hào hùng của dân tộc, làm sáng ngời giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. Hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” đã đi vào lịch sử, thấm sâu vào tâm thức của mỗi quân nhân và người dân Việt Nam, lan tỏa một cách tự nhiên trong đời sống cộng đồng, trở thành một giá trị văn hóa tiêu biểu, thực sự là “con người đẹp nhất”, “sống hiên ngang bất khuất ở trên đời”. Hiện nay, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” đã và đang góp phần tạo động lực to lớn cùng dân tộc đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, CNH, HĐH, xây dựng và củng cố cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế của đất nước.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội trong thời kỳ mới đặt ra ngày càng cao, Đảng ta xác định, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội,… tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân,… cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”(1), trong đó lấy xây dựng về chính trị là nền tảng. Vì vậy, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản, vấn đề xuyên suốt, tạo tiền đề để Quân đội tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

2. Tiếp tục giữ vững, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội 

Trước hết, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, tạo cơ sở để khơi dậy, lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vào xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tập trung bảo vệ, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của Quân đội trong một chỉnh thể thống nhất chặt chẽ. “Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội… tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống”(2)

Lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vào xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tiêu biểu về trí tuệ và tổ chức thực tiễn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý của tổ chức chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ. 

Chuyển hóa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vào xây dựng hệ thống tổ chức chỉ huy, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh xuất sắc. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao và quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy cần nắm chắc đặc điểm nhiệm vụ, thực tiễn đơn vị để xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quản lý đơn vị phù hợp, thiết thực, hiệu quả. 

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ đổi mới công tác giáo dục chính trị với nhận thức sâu sắc giá trị văn hóa “Bộ bộ Cụ Hồ”. Thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng cần lồng ghép giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vào xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ; giúp họ phát triển toàn diện, ở đó, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” phải thấm sâu trong tâm thức, trở thành phong cách sinh hoạt, học tập, công tác, huấn luyện, rèn luyện hằng ngày của họ.

Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị ở đơn vị sát với đặc điểm, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể, bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Trang bị cho cán bộ, chiến sĩ nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội và đơn vị. Nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng của bộ đội, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. “Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội…”(3) cho cán bộ, chiến sĩ; bồi đắp cho họ “có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân”(4)

Tiếp tục giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, đơn vị; đề cao ý thức, trách nhiệm trong xây dựng nếp sống chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; chủ động khắc phục khó khăn, “tích cực huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm cao”(5), không ngừng hoàn thiện nhân cách, làm giàu giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Đổi mới nội dung, hình thức công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thực sự là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội. Chủ động định hướng cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình, nắm vững thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; phân biệt rõ “đối tác”, “đối tượng” theo quan điểm của Đảng; không mơ hồ, mất cảnh giác, xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung thực hiện tốt công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. 

Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp giáo dục chính trị bảo đảm linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả. Coi trọng giáo dục truyền thống, giáo dục trực quan, nhất là tổ chức tái hiện hình ảnh “Bộ độ Cụ Hồ” trong đấu tranh cách mạng để cán bộ, chiến sĩ trẻ nhận thấy bản lĩnh, nghị lực phi thường, ý chí quyết tâm, tinh thần cách mạng, lòng dũng cảm của các thế hệ đi trước đã sống, chiến đấu kiên cường, bất khuất. Gắn kết chặt chẽ giáo dục chính trị với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chỉ thị 855-CT/QUTW, Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Chú trọng giáo dục thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng, các hình tượng văn học, nghệ thuật; đẩy mạnh các hoạt động, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, diễn đàn, kể chuyện truyền thống… để khẳng định “Bộ đội Cụ Hồ” là hình mẫu con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Coi trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kiến thức, năng lực, trình độ trí tuệ, năng lực tổ chức thực tiễn, phương pháp, tác phong công tác thời kỳ mới, thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; mẫu mực về trí tuệ, bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác, lời nói, hành động, việc làm; tiên phong về ý chí quyết tâm, nghị lực phi thường, tinh thần vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên trong học tập, công tác, rèn luyện, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, là tấm gương sáng để lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” cho bộ đội noi theo. Bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ “có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”(6). Đây vừa là ý thức, nghĩa vụ, bổn phận, vừa là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ. 

Thường xuyên xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, tạo sự thống nhất cao trên nền tảng tình đồng chí, đồng đội và sự giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng, nhiệm vụ, thống nhất lợi ích, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt. 

Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, thực sự là tấm gương mẫu mực trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần bám sát các đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương mọi lúc, mọi nơi, từ nhận thức tới hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ, nhất là về phẩm chất đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”. Trong tâm thức và hành động của đội ngũ cán bộ luôn thấm nhuần tinh thần “vì nhân dân quên mình”, “vì nhân dân hy sinh” - đó là mệnh lệnh của trái tim, là lẽ sống, lý tưởng và là giá trị văn hóa cao đẹp cần hướng tới.

Thứ tư, tổ chức tốt các hoạt động thực tiễn quân sự để lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” vào xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. 

Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động học tập, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, các cuộc vận động, phong trào thi đua, lao động, sản xuất, công tác dân vận, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc,… 

Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, “vượt nắng, thắng mưa”, say sưa luyện rèn, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn hóa và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, an ninh con người”(7).

Tạo dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ có điều kiện phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và phát huy các giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tập trung xây dựng hệ thống quan hệ văn hóa tốt đẹp, nhất là quan hệ đồng chí, đồng đội; củng cố hệ thống thiết chế văn hóa đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu; tổ chức các hoạt động văn hóa phong phú, thiết thực; xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

Tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ, đặc thù địa phương để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, phát triển và lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”. Cổ vũ, tôn vinh và nhân rộng cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, nhân văn trong các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ năm, chủ động nhận diện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch và ngăn ngừa những lệch chuẩn giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và mở rộng hợp tác của Việt Nam về quân sự, quốc phòng, các thế lực thù địch chống phá trên lĩnh vực chính trị tư tưởng rất quyết liệt, tinh vi, nguy hiểm. Chúng tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quan điểm, chủ trương, phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; tung ra luận điệu về “quân đội nhà nghề”, “quân đội dân tộc”, “quân đội phải trung lập về chính trị”... 

Trước tình hình đó, cần “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”(8). Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong củng cố, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, mục tiêu chiến đấu và nhiệm vụ của Quân đội. Ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần yêu nước, kiên định CNXH, tinh thần quốc tế của giai cấp công nhân. 

Kiên quyết đấu tranh vạch trần các luận điệu sai trái, thù địch. Tích cực ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn chặn những nhận thức, hành vi sai trái hòng hạ thấp uy tín, làm giảm giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Như vậy, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” là sự hội tụ những tinh hoa tốt đẹp, phản ánh nét đặc sắc của văn hóa quân sự và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, lắng đọng trong tâm thức, lan tỏa sâu rộng trong học tập, công tác, huấn luyện, rèn luyện, sinh hoạt hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. Đây là những giá trị cốt lõi cần được khơi dậy, lan tỏa sâu rộng mọi mọi hoạt động quân sự, nhất là xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần tiếp tục củng cố tình cảm, niềm tin, sự ghi nhận của nhân dân và lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(9).

_________________

Ngày nhận bài: 28-12-2022; Ngày bình duyệt: 19-02-2023; Ngày duyệt đăng:19-3-2023. 

 

(1), (2), (3), (7), (8) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t. I, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.158, 158, 143, 156, 156.

(4), (5), (6) Quân ủy Trung ương: Chuyên đề phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2022, tr.10, 10, 10.

(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 14, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2011, tr.435.

TS NGUYỄN THANH HẢI

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền