Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 13:07
4144 Lượt xem

Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ

PGS, TS NGUYỄN ANH CƯỜNG

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Quan hệ giữa tôn giáo, giáo hội và nhà nước ở Mỹ tạo ra những tranh luận kéo dài trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia này kể từ Tu chính án thứ nhất và được biểu hiện rõ nét ở việc theo dõi và giám sát tôn giáo của nhà nước, các hoạt động của các trường học do tôn giáo tài trợ, trong các chương trình giáo dục và phúc lợi, tranh luận mô hình của nhà nước thế tục hay nhà nước tôn giáo. Bài viết mô tả sơ bộ những tranh luận của nhiều khía cạnh trong lịch sử Mỹ về vị trí của tôn giáo trong xã hội của quốc gia này.

Từ khóa: tôn giáo và nhà nước; tu chính án thứ nhất; giáo hội và nhà nước ở Mỹ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền