Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm thường thức chính trị
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:31
3137 Lượt xem

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong tác phẩm thường thức chính trị

PGS, TS PHẠM MINH ANH

ThS ĐINH THỊ THÚY HẢI

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Tác phẩm “Thường thức chính trị” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày cụ thể, toàn diện những quan điểm về chính trị, cung cấp những tri thức phổ thông cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đáp ứng nhiệm vụ cách mạng thời điểm tác phẩm ra đời. Bài viết làm rõ những giá trị của tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trên phương diện tư tưởng, chính trị, tổ chức, từ đó vận dụng, liên hệ đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay. 

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Thường thức chính trị; xây dựng Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền