Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII
Thứ năm, 28 Tháng 1 2016 11:10
1810 Lượt xem

Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

(LLCT) - Sáng 28-1-2016, tại phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

(Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII. Ảnh - TTXVN)

I. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao số lượng ủy viên Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí: 

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư 
2. Đồng chí Trần Đại Quang 
3. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân 
4. Đồng chí Ngô Xuân Lịch 
5. Đồng chí Tô Lâm 
6. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc 
7. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân 
8. Đồng chí Đinh Thế Huynh 
9. Đồng chí Phạm Minh Chính 
10. Đồng chí Tòng Thị Phóng 
11. Đồng chí Vương Đình Huệ 
12. Đồng chí Trần Quốc Vượng 
13. Đồng chí Phạm Bình Minh 
14. Đồng chí Trương Thị Mai 
15. Đồng chí Trương Hòa Bình 
16. Đồng chí Nguyễn Văn Bình 
17. Đồng chí Võ Văn Thưởng 
18. Đồng chí Đinh La Thăng 
19. Đồng chí Hoàng Trung Hải 

II- Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

III- Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 đồng chí vào Ban Bí thư gồm : 

1. Đồng chí Lương Cường 
2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên 
3. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình 

IV- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 đồng chí: 
1. Đồng chí Trần Quốc Vượng 
2. Đồng chí Mai Trực 
3. Đồng chí Nguyễn Đức Hải 
4. Đồng chí Sa Như Hòa 
5. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài 
6. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn 
7. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân 
8. Đồng chí Tô Quang Thu 
9. Đồng chí Trần Cẩm Tú 
10. Đồng chí Nguyễn Công Học 
11. Đồng chí Võ Minh Khương 
12. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh 
13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngà 
14. Đồng chí Hà Quốc Trị 
15. Đồng chí Cao Văn Thống 
16. Đồng chí Vũ Khắc Hùng 
17. Đồng chí Nghiêm Phú Cường 
18. Đồng chí Nguyễn Thế Toàn 
19. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp 
20. Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam 
21. Đồng chí Trần Tiến Hưng 

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

(Nguồn: http://daihoi12.dangcongsan.vn/)

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền