Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng    Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Thứ hai, 15 Tháng 3 2021 15:09
10855 Lượt xem

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LLCT) - Sáng 14-3-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện. PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, TS Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV. Thực hiện Nghị quyết số 1186 ngày 11-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 09 ngày 15-1-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Học viện đã tiến hành quy trình bước 1.

Sau khi thực hiện quy trình bước 1, Học viện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện trình bày tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận về dự kiến giới thiệu nhân sự của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng; nhất trí cho rằng đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri nơi công tác. Đồng chí khẳng định, được giới thiệu vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự và trách nhiệm với cá nhân đồng chí; đồng thời là sự ghi nhận, khẳng định những thành tựu, đóng góp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong suốt hơn 70 năm qua vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, mà đồng chí vinh dự được kế thừa.

Đồng chí nhấn mạnh việc tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là cơ hội để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia tổng kết thực tiễn, đóng góp hơn nữa vào các hoạt động giám sát trên nhiều phương diện, trong đó có nhiệm vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Học viện - Trường Đảng mang tên Bác Hồ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, nếu trúng cử sẽ nỗ lực, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân, thể hiện được tiếng nói của nhân dân trong hoạt động của Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Kết quả biểu quyết tại Hội nghị, 100% đại biểu dự họp nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

BBT

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền