Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp về chủ nghĩa xã hội
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:23
5385 Lượt xem

Quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp về chủ nghĩa xã hội

PGS, TS TRỊNH VĂN TÙNG

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh thế giới đang biến động mạnh mẽ, mỗi quốc gia đều đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Đảng Cộng sản Pháp đã đề ra những quan điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu Pháp, xác định các chủ thể lực lượng chính cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Pháp và phương pháp thực hiện các quan điểm đó. Bài viết góp phần làm rõ những vấn đề nêu trên.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Pháp; chủ nghĩa xã hội; hệ thống dịch vụ công.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền