Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    An ninh - chính trị thế giới năm 2022, dự báo năm 2023 và tác động đến Việt Nam
Thứ năm, 02 Tháng 2 2023 10:39
6269 Lượt xem

An ninh - chính trị thế giới năm 2022, dự báo năm 2023 và tác động đến Việt Nam

PGS, TS THÁI VĂN LONG

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 539 (01-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết khái quát bối cảnh thế giới đầy biến động của năm 2022: đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, xung đột vũ trang Nga - Ucraina... đã và đang làm cho cục diện thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế, tác động đến an ninh - chính trị Việt Nam. Trước những biến động lớn của thế giới, Việt Nam không chọn phe, chọn bên mà chọn chính nghĩa, hòa bình, đối thoại và luật pháp quốc tế, đa dạng, linh hoạt nhưng có nguyên tắc, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, vì hòa bình và phát triển của đất nước.

Từ khóa: tình hình; dự báo; an ninh - chính trị thế giới; năm 2022.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền