Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phương hướng, giải pháp thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:48
3749 Lượt xem

Phương hướng, giải pháp thúc đẩy thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

PGS, TS NGUYỄN THANH TUẤN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS ĐINH ĐỨC DUY

Trường Chính trị tỉnh Bình Dương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là CPTPP và EVFTA. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội cũng như cơ chế bảo đảm quyền con người. Bài viết phân tích những lợi ích của hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với phát triển thương mại, thúc đẩy nhân quyền; vấn đề nội luật hóa các nội dung này trong pháp luật Việt Nam và đưa ra phương hướng, giải pháp thúc đẩy thực hiện các hiệp định này ở Việt Nam.

Từ khóa: hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; phát triển thương mại; thúc đẩy nhân quyền; Việt Nam. 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền