Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Báo chí tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:34
2887 Lượt xem

Báo chí tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

TS ĐẶNG KIM OANH

Tạp chí Lịch sử Đảng, Viện Lịch sử Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS LÊ HUY TUẤN

Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng, có đóng góp tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong những năm qua, “Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực vào cuộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vừa tuyên truyền, vừa tích cực đấu tranh, phát hiện tham nhũng, tiêu cực, vừa tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”. Bài viết làm rõ những đóng góp của các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: Báo chí đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền