Trang chủ    Nhân vật - Sự kiện    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:41
2748 Lượt xem

Tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học

TS ĐẶNG TRƯỜNG MINH

Học viện Kỹ thuật Quân sự

NCS PHẠM VĂN PHÚ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Lý luận chính trị là hệ thống tri thức phản ánh quy luật, bản chất của lĩnh vực chính trị - xã hội. Bài viết làm rõ tính tất yếu và thực trạng tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học ở nước ta hiện nay. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Từ khóa: giáo dục, lý luận chính trị, thực tiễn, tăng cường.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền