Trang chủ    Quốc tế    Một số điểm nổi bật trong việc đổi mới công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Đại hội Đảng XVIII
Thứ ba, 31 Tháng 5 2016 16:04
2289 Lượt xem

Một số điểm nổi bật trong việc đổi mới công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau Đại hội Đảng XVIII

(LLCT) - Sau Đại hội XVIII (11-2012), dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành nhiều thành tựu trong công tác xây dựng Đảng cả về lý luận và thực tiễn.

1. Kiên trì đẩy mạnh xây dựng tác phong, từng bước tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân

Nắm rõ việc xây dựng tác phong là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, nhằm thực hiện phương hướng chủ đạo là tăng cường nâng cao năng lực cầm quyền, tiếp tục phát huy tính tiên phong và trong sạch của Đảng, tháng 12-2012, Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra 8 quyđịnh về sửa đổi tác phong làm việc, tăng cường quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Ngày 19-4-2013, Đảng Cộng sảnTrung Quốc quán triệt toàn đảng thực hiện hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng với chủ đề “thiết thực, liêm khiết vì dân”.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng trong toàn Đảng, thể hiện quyết tâm dựa vào lực lượng của chính mình cùng với sự giúp đỡ của nhân dân giám sát giải quyết những vấn đề tồn tại trong nội bộ Đảng. Hoạt động này đã trở thành điểm nổi bật trong việc tăng cường cải cách xây dựng Đảng.

Thông qua thực tiễn giáo dục đường lối quần chúngđã nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, tác phong làm việc cũng được sửa đổi, từng bước xây dựng hình tượng “thiết thực, liêm khiết vì dân”,được nhân dân tin tưởng,mối quan hệ của cán bộ đảng viên với quần chúng ngày càng mật thiết; quán triệt 8 qui định của Bộ Chính trị, tiến hành điều tra làm rõ và xử lý nghiêm biểu hiện của chủ nghĩa hình thức, quan liêuvà xa hoa lãng phí, làm trong sạch bộ máy chính trị và giải quyết những vấn đề mà quần chúng nhân dân phản ánh;việc triển khai tự phê bình và phê bình trong Đảng đã được đưa vào hoạt động giáo dục đường lối quần chúng, theo phương châm từ trên xuống, do Bộ Chính trị đi đầu làm gương thực hiệnvà trở thành khâu mấu chốt của hoạt động này. Với tinh thần chỉnh đốn tác phong tiến hành tự phê bình và phê bình góp phần làm trong sạch tư tưởng của cán bộ đảng viên, loại bỏ tác phong không đúng đắn, phát huy tác dụng tích cực của công tác tự phê bình và phê bình.

2. Tăng cường quản lý giám sát Đảng, quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy chính trị

Đảng Cộng sản Trung Quốc có hơn 85 triệu đảng viên, nênquản lý giảm sát Đảng rất quan trọng,không thể buông lỏng. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập tổ công tác thường trú của Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương tại hơn 140 cơ quan Trung ương,trong đó có cả những cơ quan quyền lực như: Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ.Các tổ công tác thường trú này hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương và hoạt động độc lập với các cơ quan sở tại, có trách nhiệm giám sát chấp hành kỷ luật Đảng của các cơ quan Trung ương.

Với mục tiêu tăng cường quản lý giám sát Đảng, từ sau Đại hội XVIII, Trung Quốc đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, kiên quyết đánh cả “hổ”“ruồi nhặng”, tức là quan chức ở mọi cấp bậc, bấtkể cao hay thấp, đều thuộc diện điều tra và tội phạm sẽ bị trừng phạt nặng, nhằm mục đích răn đe. Theo đó, vừa kiên quyết điều tra xử lý những hành vi vi phạm kỷ cương pháp luật của cán bộ lãnh đạo, vừa giải quyết triệt để những vấn đề về tác phong và tham nhũng bên cạnh quần chúng. Đảng Cộng sảnTrung Quốc đã thông qua “Kế hoạchcông tác năm từ 2013 đến năm 2017 về xây dựng và kiện toàn cơ chế trừng phạt và phòng chống tham nhũng”và hàng loạt các văn bảnpháp luật về chống tham nhũngđược ban hành.

Trong thời gian qua, số lượng tội phạm tham nhũngbị phát hiện và xử lý tăng lên rất nhanh, trong đó, có những vụlớn nhất trong30 năm trở lại đây.Từ năm 2013,Trung ươngĐảng đã tiến hành đổi mới trong công tác kiểm tra của Ban Kiểm traTrung ương. Trưởng ban kiểm tra, khu vực và đơn vị kiểm tra đều không cố địnhnên việc kiểm tra chống tham nhũng có hiệu quả rõ rệt, các vụ án lớn đều được phát hiện qua công tác kiểm tra.Ngoài ra, để làm tốt nhiệm vụ thẩm tra cán bộ lãnh đạo vi phạm kỷ cương pháp luật, Ủy ban Kỷ luật Trung ương (UBKLTW) đã thực hiện rất nhiều các biện pháp như: thiết lập chuyên mục thư phản ánh tố cáo, tiến hành kiểm kê toàn bộ và đưa ra các biện pháp phù hợp đối với những phản ánh là manh mối các vấn đề của cán bộ lãnh đạo từ cấp thứ trưởng trở lên; thiết lập chế độ báo cáo tháng về tình hình thực hiện 8 qui định đối với UBKLTWcủa 31 tỉnh, các khu tự trị, thành phố trực thuộc để tổng hợp số liệu định kỳ. Đối với những trường hợp đặc biệt sẽ công khai đăng trên trang mạng chính thống. Điều đó đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng trên mọi phương diện cả về qui mô, mức độ tập trung cũng như chiều sâu và tính qui phạm của các văn bản pháp chế.

3. Tích cực đẩy mạnh cải cách qui chế và nâng cao trình độ khoa học trong công tác xây dựng Đảng

Từ sau Đại hội XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc rấtcoi trọng việc xây dựng quichế trong Đảng và đã đưa ra hàng loạt giải pháp quan trọng. Trong đó, tích cực học tập và nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đảng là nhiệm vụ cơ bản trong việc tăng cường công tác xây dựng đảng; xây dựng và kiện toàn hệ thống quychế trong Đảng  phải căn cứ trên Điều lệ Đảng. Toàn Đảng đã triển khai học tập, không ngừng nâng cao tính tự giác trong việc chấp hành, quán triệt Điều lệ Đảng. Trong những năm qua, nhiều quychế trong Đảng đã được ban hành. Trong “Cương yếu Kế hoạch công tác 5 năm (2013-2017) về  Quychế pháp quicủa Trung ươngĐảng” đã chỉ rõ rằng:khi Đảng tròn 100 năm, sẽ hình thành toàn diện hệ thống chế độ pháp quytrong Đảng với nội dung khoa học, trình tự chặt chẽ và có hiệu quả cao khi vận hành. “Phương án thực hiện cải cách chế độ kiểm tra kỷ luật Đảng”, “Thông tri về đổi mới công tác kiểm tra sát hạch thành tích công tác của ban lãnh đạo và cán bộ lãnh đạo Đảng của địa phương”, “Ý kiến chỉ đạo về việc hoàn thiện phương thức đề bạt cán bộ mang tính cạnh tranh”, “Ý kiến về tăng cường công tác phát triển và quản lý đảng viên trong tình hình mới” về cơ bản đã hợp lý hơn. Việc ban hành “Hướng dẫn chi tiết về việc thực thi qui địnhkiểm tra trách nhiệm quản lý kinh tế đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước”,“Điều lệ thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, “Thông tri về chấm dứt xây dựng các loại phòng ốc mới và thanh lý nhà công vụ của cơ quan đảng và chính quyền”,... đều là những vấn đề nóng được dân quan tâm đã có hiệu quả tích cực. Có thể nói, duy trì tính nghiêm minh, nâng cao tính khả thi của quychế, phát huy dân chủ trong Đảng, làm việc theo đúng quyđịnh và trình tự đã trở thành nhận thức chung của Đảng Cộng sảnTrung Quốc.

Tóm lại, có được những thành tựu trong việc tăng cường đổi mới công tác xây dựng Đảng như hiện nay là nhờĐảng Cộng sảnTrung Quốc đã, không ngừng mạnh dạn phát huy tính sáng tạo,thực hiện tốt phương hướng chủ đạo là tăng cường,nâng cao năng lực cầm quyền, tiếp tục phát huy tính tiên phong và trong sạch của Đảng.

________________

Tài liệu tham khảo       

1. Ngu Vân Huy: Nhìn lại công tác xây dựng Đảng sau Đại hi XVIII, http://dangjian.people.com.cn/n/2014/0714/c117092-25279352.html

2. Thu Thạch: Kinh nghiệm thành công và những gợi mở quan trọng của hoạt động giáo thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng, Tạp chí Cầu Thị, ngày 1-10-2014.

3. Những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, Nhân dân Nhật báo, ngày 14-4-2014.

4.10 tin tức quan trong công tác chống tham nhũng năm 2014, Kiểm sát nhật báo, ngày 30-12-2014. http://newspaper.jcrb.com/html/2014-12/30/content_175904.htm

5. Trương Hồng: Ủy ban kỷ luật TW công bố Bảng thành tích chống tham nhũng năm 2013, Báo thanh niên Trung Quốc, ngày 11-1-2014  .

6. Lý Quốc Dân: Chống tham nhũng– 3điểm chưa từng có từ trước đến nay, Kiểm sát nhật báo, ngày 30/12/2014.

7. Nội dung 8 qui định của Trung Ương, Báo mạng Nhân tài Trung Quốc, ngày 15-10-2014. http://www.cnrencai.com/zhongguomeng/78470.html

8. 25 vấn đề được coi là “lần đầu tiên” sau Đại hội XVIII, Báo mạng Tin tức ĐCS Trung Quốc, ngày 20-6-2014. http://theory.people.com.cn/n/2014/0630/c386416-25219350.html

 

                                                  ThS Trần Ánh Tuyết

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH

ThS Hán Minh Tuấn

Vụ Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Trung ương Đảng

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền