Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:47
4403 Lượt xem

Phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta

PGS, TS PHAN TRỌNG HÀO

Hội đồng Lý luận Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Thời gian qua, các thế lực thù địch đã công kích, xuyên tạc chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta. Từ đó họ nêu những "đề xuất", "kiến nghị" đòi thay đổi chính sách quốc phòng của Việt Nam. Bài viết phân tích làm rõ những luận cứ khoa học và thực tiễn để phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đó, đồng thời khẳng định tính đúng đắn trong chính sách quốc phòng "bốn không" của Đảng, Nhà nước ta.

Từ khóa: chính sách quốc phòng "bốn không"; Đảng, Nhà nước Việt Nam; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền