Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phê phán những quan điểm sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:48
1898 Lượt xem

Phê phán những quan điểm sai trái về tự do tôn giáo ở Việt Nam

PGS, TS HOÀNG THỊ LAN

Viện Tôn giáo và tín ngưỡng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn là tâm điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam được đề cập trong các Báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và một số trang mạng xã hội, đồng thời, đưa ra những bằng chứng để phê phán, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đó, khẳng định những thành tựu của Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. 

Từ khóa: tự do tôn giáo, tín ngưỡng, vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền