Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam
Thứ tư, 03 Tháng 8 2022 10:14
5735 Lượt xem

Sử dụng mạng xã hội trong truyền thông chính trị ở Việt Nam

PGS, TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

ThS NGUYỄN THỊ THU

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 533 (7-2022)

 

Tóm tắt: Sự xuất hiện của các trang mạng xã hội đã thay đổi một cách căn bản dòng chảy thông tin, từ mô hình truyền thông một nguồn - nhiều người nhận đến mô hình mạng lưới nhiều nguồn - nhiều người nhận. Bài viết đánh giá tổng quan về truyền thông chính trị trên mạng xã hội ở Việt Nam bằng cách phân tích hoạt động của một số tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, Tik tok. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị sử dụng mạng xã hội để truyền thông chính trị ở Việt Nam.

Từ khóa: truyền thông xã hội; mạng xã hội; truyền thông chính trị.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền