Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị
Thứ hai, 05 Tháng 9 2022 14:54
5024 Lượt xem

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

Ủy viên Bộ Chính trị

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (8-2022)

 

Lời Ban Biên tập: Ngày 8-8-2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”. GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu tại Hội thảo.

Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền