Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Viện Chính trị học - 30 năm xây dựng và phát triển
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:31
4755 Lượt xem

Viện Chính trị học - 30 năm xây dựng và phát triển

PGS, TS LƯU VĂN QUẢNG

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Trong 30 năm qua, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành về mọi mặt. Trong mỗi thời kỳ phát triển, Viện đã cơ bản thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Bài viết điểm lại quá trình phát triển của Viện với những thành tích nổi bật trong thời gian qua trên các lĩnh vực như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác.

Từ khóa: Viện Chính trị học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học.                     

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền