Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chủ động nắm bắt, ngăn chặn thông tin sai lệch trong Thuyết âm mưu chính trị của các thế lực thù địch
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 09:08
3630 Lượt xem

Chủ động nắm bắt, ngăn chặn thông tin sai lệch trong Thuyết âm mưu chính trị của các thế lực thù địch

TS ĐINH THANH TÚ

ThS LÊ THẾ LÂM

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Thuyết âm mưu là cách lý giải những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội theo hướng gán cho nó những âm mưu của các thế lực bí mật. Bản chất thường được hiểu theo nghĩa xấu và được thực hiện bởi những phương tiện, thủ đoạn khác nhau, trong đó “thông tin sai lệch” là công cụ hữu hiệu nhất để chống phá. Trong thời gian qua, các thế lực thù địch đã thực hiện Thuyết âm mưu chính trị, sử dụng thông tin sai lệch để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. Bài viết khái quát những nét chính về Thuyết âm mưu chính trị, phân tích những tác động của thông tin sai lệch đối với việc thực hiện Thuyết âm mưu chính trị của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam.

Từ khóa: Thuyết âm mưu chính trị; các thế lực thù địch; thông tin sai lệch.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền