Trang chủ    Quốc tế    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Thứ năm, 26 Tháng 10 2023 06:10
2743 Lượt xem

Điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TS VŨ LỆ HẰNG

Viện Lãnh đạo học và Chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS PHÙNG THẾ ĐÔNG

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 548 (10-2023)

 

Tóm tắt: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước ta, song để đạt được các tiêu chí cơ bản theo Tổ chức phát triển công nghiệp (UNIDO, năm 2013) đưa ra là thử thách với Việt Nam. Mỗi bước tiến của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một bước tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Bài viết phân tích các điều kiện để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030.

 

Từ khóa: công nghiệp hóa, hiện đại hóa; mục tiêu, tầm nhìn; những vấn đề đặt ra.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền