Trang chủ    Thực tiễn    Những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang năm 2019
Thứ hai, 09 Tháng 9 2019 08:51
318 Lượt xem

Những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Bắc Giang năm 2019

(LLCT) - Thực hiện chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính (CCHC)và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” năm 2019, trong 6 tháng đầu năm, với sự chung tay của các cấp, các ngành công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC của UBND tỉnh Bắc Giang ngày càng có những chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả tích cực rõ nét.

 

Các chỉ số tổng hợp về công tác CCHC của tỉnh Bắc Giang năm 2018 có nhiều chuyển biến: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 36/63 tỉnh, thành phố; chỉ số CCHC (Par Index) của tỉnh xếp thứ hạng cao, xếp hạng 25/63 tỉnh, thành phố; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp hạng 11/63 tỉnh, thành phố...

Bộ máy hành chính các cấp của tỉnh ngày càng được hoàn thiện hơn; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, sự nghiệp các cấp tiếp tục được phân định rõ ràng. Bắc Giang đã thực hiện sắp xếp, giảm 45 tổ chức, rà soát cắt giảm 17 Ban chỉ đạo thuộc UBND tỉnh; sáp nhập 78 trường THCS, Mầm non, Tiểu học thành 38 trường.

Các cấp, các ngành từ tỉnh đến xã tại tỉnh Bắc Giang đã triển khai 100% việc ứng dụng một cửa điện tử; việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện kịp thời theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, đúng pháp luật, hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn. TTHC luôn được rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết, công bố công khai và mẫu hóa, số hóa theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch đã tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC, phí lệ phí thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Bộ phận một cửa cấp huyện, xã theo quy định; Các nhiệm vụ rà soát, đánh giá TTHC, công khai TTHC được Sở thực hiện thường xuyên và đảm bảo chất lượng. Hiện toàn tỉnh có 1.986 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đạt tỷ lệ 93%); 6 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận hơn 384 nghìn hồ sơ. Các sở, ngành đã rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 17 Quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với tổng số 1.231 TTHC (đạt 62,2%).

Mới đây, Bắc Giang triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại, tạo sự thuận lợi, dễ dàng trong thực hiện TTHC.

Có thể nói, công tác cải cách hành chính của Bắc Giang những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước của tỉnh được thực hiện tốt.

Để công tác cải cách hành chính của Bắc Giang trong giai đoạn tới có những chuyển biến tích cực hơn nữa, UBND tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đã đặt ra, đồng thời tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương bám sát nhiệm vụ để triển khai thực hiện; tuyên truyền sâu rộng về công tác cải cách hành chính đến mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Gắn việc thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC với thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và bảo đảm kinh phí cho công tác cải cách, kiểm soát TTHC. Tiếp tục mở rộng thực hiện liên thông giải quyết TTHC giữa các cấp, các ngành trong tỉnh, tạo môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh Bắc Giang, tạo điều kiện phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC. Trong đó, chú trọng xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và ứng dụng phần mềm hỗ trợ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng một nền hành chính vững mạnh, phấn đấu đưa tỉnh Bắc Giang nằm trong tốp đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.

ThS Nguyễn Thị Hằng

Học viện Chính trị Khu vực II

 

Các bài viết khác