Trang chủ    Thực tiễn    Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – 70 năm xây dựng và phát triển (12/11/1949-12/11/2019)
Thứ sáu, 08 Tháng 11 2019 10:40
992 Lượt xem

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – 70 năm xây dựng và phát triển (12/11/1949-12/11/2019)

(LLCT) - Được thành lập ngày 12-11-1949, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (Thành phố Hà Nội) trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần vào thành tựu của thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện chủ trương của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (tháng 1-1949) về yêu cầu, nhiệm vụ chuẩn bị tổng phản công, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội ra quyết định “Mở cuộc vận động đào tạo và rèn luyện cán bộ tổng phản công”. Ngày 12 - 11 - 1949, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội thông qua “Nghị quyết án” tổ chức trường Đào tạo rèn luyện cán bộ chuẩn bị tổng phản công, lấy tên là Trường Lê Hồng Phong và phân công đồng chí Trần Quốc Hoàn - Bí thư Thành ủy kiêm Giám đốc Trường. Ở Sơn Tây, Hội nghị Tỉnh ủy họp từ ngày 1/6/1949 đến ngày 7/6/1949 đã quyết định thành lập Ban Huấn luyện có chức năng nhiệm vụ tổ chức huấn luyện cả chính trị và văn hóa cho cán bộ đảng viên trong tỉnh. Đây có thể coi là tiền thân các trường chính trị Hà Đông và Sơn Tây sau này. Ban huấn luyện có các phòng và bộ phận như một nhà trường gồm: phòng giáo vụ, bộ phận giảng viên, tài vụ, dân vận, cấp dưỡng… do một đồng chí ủy viên thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách. Sau khi thành lập, trường Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội và các Ban Huấn luyện của Tỉnh ủy Sơn Tây, Hà Đông đã mở các lớp huấn luyện ngắn ngày cho cán bộ phục vụ cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 22-10-1999, Thành ủy Hà Nội có thông báo số 50/TB-TU nhất trí lấy ngày 12-11-1949 là ngày thành lập cũng là ngày truyền thống của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong hiện nay.

Ngày 23-8-1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường và căn dặn cán bộ học viên nhà trường: “Các cô, các chú ở đâu đều là những người làm công tác trường Đảng, làm công tác trường Đảng là một nhiệm vụ vẻ vang…bây giờ nhân dân ta đã tiến bộ, nếu Đảng không tiến bộ thì không lãnh đạo được nhân dân, mà Đảng tiến bộ là do đảng viên tiến bộ. Đảng viên muốn tiến bộ thì phải học, học không chỉ để nói mà để làm. Các cô, các chú ở đây là giúp Đảng một phần trong công tác đào tạo cán bộ, nhưng nhiệm vụ vẻ vang chừng nào thì trách nhiệm càng nặng nề, thiết thực ngần ấy. Trường này gọi là gì? Lê Hồng Phong là ai? Tên Trường là một bài học cho các cô, các chú. Đồng chí Lê Hồng Phong đã hy sunh vì Đảng, vì dân. Các cô, các chú phải làm thế nào cho xứng đáng với tên Trường của các cô, các chú đang học đây”. Ngày 2-12-1959, trong lần về thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hà Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã phải học tập chính trị, văn hóa, kỹ thuật để làm trọn nhiệm vụ ngày càng nhiều và càng mới”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, được sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Đông, Sơn Tây và các tỉnh trước khi hợp nhất, sự quan tâm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của UBND Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây và các tỉnh trước khi hợp nhất, sự phối hợp của các địa phương cơ quan đơn vị cùng với sự nỗ lực cố gắng của lớp lớp thế hệ cán bộ nhà trường qua các thời kỳ, 70 năm qua, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã vượt qua khó khăn thách thức, đào tạo bồi dưỡng được hàng chục vạn lượt cán bộ, đảng viên phục vụ cho nhiệm vụ cách mạng trong 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cán bộ, đảng viên sau khi tốt nghiệp đều phát huy được tinh thần học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn và đều tiến bộ trưởng thành trong rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức và công tác.

Năm 2008, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong được hợp nhất với Trường Chính trị tỉnh Hà Tây sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Chức năng cơ bản và nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường là: đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho Thành phố có trình độ lý luận chính trị hành chính, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế là một nhiệm vụ chủ yếu của Nhà trường. Hơn 10 năm qua, Nhà trường đã thực hiện 4 đề tài khoa học cấp thành phố có 03 đề tài đã nghiệm thu. Mỗi năm có từ 5 - 7 đề tài khoa học, 2-3 hội thảo khoa học cấp Trường. Đội ngũ giảng viên đều đi nghiên cứu thực tế, thao giảng dự giờ theo kế hoạch để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức thực tế vào giảng dạy. Ngoài các nhiệm vụ trên, Nhà trường còn thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác với Trường Chính trị - hành chính thủ đô Viêng Chăn nước CHDC Nhân dân Lào. Trường cử 33 lượt giảng viên sang thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ tham mưu cấp ủy cấp huyện và cán bộ chủ chốt thôn bản. Đồng thời, hàng năm đều đón đoàn bạn sang nghiên cứu thực tế tại Hà Nội bảo đảm mục đích yêu cầu. Việc hợp tác này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Thủ đô và hai nước Việt – Lào.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhằm đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện Quyết định 09-QĐ/TW ngày 13-8-2018 của Ban Bí thư, hiện nay, Nhà trường có 03 khoa, 02 phòng (trước đây là 04 khoa, 03 phòng) với biên chế được giao 129 người, trong đó có 75 thạc sĩ. Đội ngũ giảng viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên trong đó có 06 tiến sĩ và 07 giảng viên đang đi học nghiên cứu sinh. Trình độ cao cấp lý luận có 34 người, trung cấp lý luận có 48 người.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển 70 năm qua của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và sự quan tâm sâu sắc của  Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các tỉnh trước khi hợp nhất qua các thời kỳ cách mạng; sự nỗ lực hết mình trong sự nghiệp trồng người của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường là nhân tố then chốt mang lại những kết quả tốt đẹp. Thực tiễn cho thấy, dù trong hoàn cảnh nào, việc đồng lòng, nhất trí, đoàn kết, phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo sẽ giúp Nhà Trường vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Trường Đào tạo cán bộ mang tên đồng chí cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hồng Phong. Với những thành tích đạt được trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Thành Phố Hà Nội, Trường Đáo tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1985); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1999); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2004); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2010); Cờ thi đua Chính phủ năm 2007, năm 2018 và nhiều khen thưởng khác của Thủ tướng Chính phủ, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cho các tập thể và cá nhân Nhà trường.

Quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của một trường Đảng và thực tiễn trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong rút ra một số kinh nghiệm và bài học:

Một là, trong bất kỳ hoàn cảnh nào luôn giữ vững niềm tin vào Đảng. Đặc biệt coi trọng việc rèn luyện cán bộ, đảng viên Nhà trường về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đáp ứng với vị trí của một người cán bộ đảng viên công tác trong trường Đảng.

Hai là, trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập luôn tích cực đổi mới nội dung phương pháp để không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện. Lấy người học làm trung tâm trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát huy sự tự giác tự thân của người học

Ba là, luôn chú trọng thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn trong cả đội ngũ giảng viên và học viên.

Bốn là, nhận thức đầy đủ đúng đắn về đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Phát huy dân chủ trong Đảng và trong các hoạt động của Nhà trường.

Phát huy truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội luôn tin tưởng, phấn đấu xây dựng và phát triển Nhà trường trở thành trường chuẩn trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng trong sạch vững mạnh đoàn kết thống nhất không ngừng nâng cao chất lượng quản lý chất lượng dạy và học xứng đáng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chất lượng cao của Đảng bộ thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

                                                                  Nguyễn Ngọc Thạch – Hiệu trưởng

                                                          Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền