Trang chủ    Thực tiễn    Sống mãi một thiên tài quân sự, một anh hùng dân tộc, một nhân cách cộng sản lớn lao
Thứ tư, 16 Tháng 10 2013 14:35
1886 Lượt xem

Sống mãi một thiên tài quân sự, một anh hùng dân tộc, một nhân cách cộng sản lớn lao

(LLCT)- Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi. Không có lời nào tả hết nỗi tiếc thương, lòng kính trọng của các tầng lớp nhân dân ta đối với công lao, tài năng, đức độ của Đại tướng. Tình cảm và sự kính trọng ấy thể hiện ở hàng dài người nối người vô tận đến thắp hương kính viếng Đại tướng, qua hàng nghìn bài viết, bản tin trên khắp các tờ báo, truyền hình, đài phát thanh trên thế giới và trong nước những ngày qua.

Sinh ra trong gia đình nho học, yêu nước, từ năm 14 tuổi, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã đi theo con đường cách mạng. Năm 15 tuổi, đồng chí vào Đảng Tân Việt, một trong các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trải qua những năm tháng làm báo yêu nước, làm thầy giáo dạy lịch sử, đã từng bị địch bắt giam, năm 1940 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ 1941, đồng chí đã tích cực thực hiện nhiệm vụ do Đảng phân công xây dựng phong trào cách mạng ở các tỉnh Cao - Bắc - Lạng. Cuối năm 1944, ở tuổi 33, đồng chí được Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ xây dựng Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và chỉ huy đội quân đánh thắng những trận đầu ở Phay Khắt, Nà Ngần, mở đầu truyền thống “trận đầu đánh thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam sau này. Tài thao lược quân sự của đồng chí đã được thể hiện trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với một loạt các chiến dịch quân sự mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, quyết định sự thất bại của quân đội Pháp tại Việt Nam, mở đầu thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Bác Hồ, với tư cách là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, xây dựng, phát triển các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh; đánh thắng các cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa mà đỉnh cao là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972; thực hiện các chiến dịch tấn công trên chiến trường miền Nam và cuối cùng là Đại thắng mùa Xuân năm 1975, kết thúc chiến tranh, hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với tài năng quân sự đặc biệt và những chiến công hiển hách, Đại tướng đã được thế giới ghi danh là một trong những tướng lĩnh tài ba nhất trong lịch sử nhân loại cho đến nay.

Bên cạnh thiên tài quân sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà chính trị xuất sắc, là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị từ trước năm 1945 cho đến 1982. Đồng chí liên tục là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, là Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên của chính quyền nhân dân sau Cách mạng Tháng Tám 1945, là người phụ trách khoa học kỹ thuật đầu tiên sau ngày miền Bắc được giải phóng, là Phó Thủ tướng phụ trách khoa học - giáo dục những năm 1980… Dù được phân công làm việc gì, đồng chí cũng hết lòng vì nước, vì dân, vì Đảng, theo đúng tinh thần “dĩ công vi thượng” và có những đóng góp to lớn với tầm nhìn chiến lược sâu rộng. 

Đại tướng là nhà lý luận lớn với trí tuệ mẫn tiệp, không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn trên lĩnh vực chính trị. Từ những năm 30, đồng chí đã nghiên cứu và viết chung với đồng chí Trường Chinh tác phẩm “Vấn đề dân cày”. Đồng chí là người có công lao to lớn trong tổng kết lịch sử quân sự và quốc phòng của đất nước, phát triển học thuyết chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân của Đảng và Bác Hồ. Trong mọi vấn đề lý luận của công cuộc xây dựng đất nước, đồng chí luôn thể hiện tư duy độc lập và sáng tạo. Đồng chí luôn nhắc nhở người làm nghiên cứu lý luận phải có tinh thần khoa học và thực tiễn, phải phát huy dân chủ. Đại tướng là người tích cực đề xuất với Đảng triển khai nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và coi tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nền tảng tinh thần của Đảng. Bản thân đồng chí là một mẫu mực sống, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn khiêm tốn, thương yêu, khoan dung với con người, được tất cả các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế kính trọng, quý mến. Cùng với Hồ Chí Minh, tên tuổi, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm vẻ vang cho non song đất nước Việt Nam.

Vĩnh biệt Đại tướng của nhân dân, một nhân cách lớn, một người cộng sản mẫu mực tuyệt vời, chúng ta nguyện sẽ học tập tấm gương đạo đức cao đẹp của Đại tướng, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thoả nguyện ước của các thế hệ anh hùng đã có công giành độc lập và tự do cho Tổ quốc!

                                                                                              

                                                Tạp chí Lý luận chính trị

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền