Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức hội ở Việt Nam hiện nay
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:35
5844 Lượt xem

Quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức hội ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS NGUYỄN MINH PHƯƠNG

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Ở Việt Nam hiện nay, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức hội có quan hệ mật thiết, tương hỗ nhau. Nhà nước pháp quyền ngày càng hoàn thiện khi quyền lập hội của người dân được bảo đảm và các hội phát huy đầy đủ vai trò của mình. Mặt khác, các hội không thể hoạt động hiệu quả, thực hiện đúng chức năng nếu thiếu một Nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Do đó, để hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát huy vai trò của các hội, cần nghiên cứu nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa Nhà nước pháp quyền với hội.

Từ khóa: Nhà nước pháp quyền, tổ chức hội.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền