Trang chủ    Thực tiễn    Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
Thứ tư, 26 Tháng 10 2022 20:01
1366 Lượt xem

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

(LLCT) - Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Phòng, chống tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; phòng ngừa tai nạn. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất Việt Nam, là trung tâm kinh tế - tài chính, chính trị, văn hóa, xã hội, đầu mối giao thông, ngoại giao, vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Do đó, việc bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán, tháng 2-2022 - Ảnh: vietnamplus.vn

1. Trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Trật tự, an toàn xã hội (TT, ATXH) là trạng thái xã hội bình yên, trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở các quy phạm pháp luật, các quy tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định(1). Trật tự, an toàn xã hội bao gồm nhiều nội dung để tạo nên trạng thái xã hội bình yên, có trật tự, kỷ cương: an ninh xã hội được bảo đảm; công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao, hạn chế tới mức thấp nhất tội phạm hình sự; trật tự, an toàn giao thông, hoạt động giao thông được thông suốt, an toàn, trật tự, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông; trật tự công cộng, những quy định chung về trật tự, vệ sinh, văn hóa, phong tục, tập quán, sinh hoạt được mọi người thừa nhận, tình trạng yên ổn, có trật tự, tôn trọng lẫn nhau trong lao động, sinh hoạt, nghỉ ngơi của mọi người; phòng ngừa tai nạn; bài trừ tệ nạn (nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan); bảo vệ môi trường…

Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, là nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hiện nay trong đó có lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt, xung kích(2). Bảo đảm TT, ATXH góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, môi trường xã hội lành mạnh, đời sống nhân dân được bảo vệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tăng cường tiềm lực phòng thủ đất nước trong bối cảnh và điều kiện mới, góp phần quan trọng để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nội dung bảo đảm trật tự, an toàn xã hội bao gồm:

Thứ nhất, phòng chống tội phạm xâm phạm TT, ATXH

Công tác phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội bao gồm: đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; các tội phạm xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân; các tội xâm phạm quyền sở hữu; các tội phạm xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm về ma túy; các tội phạm xâm phạm an toàn công cộng; các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về tham nhũng; các tội phạm khác về chức vụ; các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp. 

Thứ hai, phòng, chống tệ nạn xã hội

Phòng, chống những hiện tượng xã hội tiêu cực có tính phổ biến, lan truyền, biểu hiện bằng những hành vi lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống cộng đồng. Khi nói đến tệ nạn xã hội và các hành vi biểu hiện cụ thể, có thể khái quát những dấu hiệu đặc trưng cơ bản của chúng như: hành vi trái với chuẩn mực xã hội; có tính chất xã hội ở mức phổ biến, lây lan; xảy ra trong một phạm vi nhất định; gây ra những hậu quả nghiêm trọng. 

Thứ ba, quản lý hành chính về TT, ATXH

Quản lý hành chính về TT, ATXH là một bộ phận trong bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nó vừa là hoạt động công khai của nhà nước để góp phần quản lý xã hội, vừa là biện pháp nghiệp vụ cơ bản, là công tác lớn của ngành Công an trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự. Quản lý hành chính về TT, ATXH được tiến hành cụ thể trên các nội dung: quản lý về cư trú; cấp phát, quản lý căn cước công dân; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và quản lý công cụ hỗ trợ; quản lý các nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; giữ gìn trật tự công cộng; quản lý về trật tự an toàn giao thông; quản lý về phòng cháy, chữa cháy.

Thứ tư, phòng ngừa tai nạn

Công tác phòng ngừa những việc rủi ro, bất ngờ xảy ra gây thiệt hại lớn cho con người, như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai… Tai nạn xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của con người, song suy cho cùng đều trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến ý thức của con người, nhất là tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Chính lẽ đó, công tác phòng ngừa tai nạn giữ vai trò quyết định trong việc giảm thiểu thiệt hại do tai nạn xảy ra. 

2. Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay

Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) là đô thị lớn nhất nước, là trung tâm kinh tế - tài chính, chính trị, văn hóa, xã hội, đầu mối giao thông, ngoại giao, vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Thành phố đang phát triển năng động với dân số đông đúc, không ngừng tăng cao; công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải phát triển, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài tăng, là địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Với những đặc điểm đó, Thành phố cũng là địa bàn hết sức phức tạp với rất nhiều vấn đề liên quan đến TT, ATXH. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức mới, phương thức hoạt động và sự đối phó của các đối tượng ngày càng tinh vi. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm TT, ATXH. Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh (CATP) đã “lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, đạt được những kết quả quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố”(3).

Đảng ủy CATP đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

Trong 5 năm 2015 - 2020, đã tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm; tập trung lãnh đạo thực hiện 08 công tác trọng tâm, lãnh đạo nâng cao tính chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; lãnh đạo “triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; qua đó, phạm pháp hình sự được kéo giảm 16,05% so với nhiệm kỳ trước, 26,35% so với đầu nhiệm kỳ; triệt phá 10.811 băng, nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 đối tượng; khám phá 518 chuyên án, bắt 3,261 đối tượng. Công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc được đẩy mạnh, triệt phá 298 băng, nhóm, bắt 1.273 đối tượng mại dâm; triệt phá 1.562 ổ cờ bạc, bắt 8.770 đối tượng”(4)Đảng ủy CATP đã tập trung tham mưu   Để xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm TT, ATXH, trong thời gian tới, Đảng ủy CATP tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị chức năng thuộc CATP đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ chiến sĩ CATP với Đảng, Nhà nước và nhân dân; lấy nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước làm phương châm, nguyên tắc, căn cứ triển khai các hoạt động của lực lượng CATP.

 Thành ủy, UBND Thành phố và lãnh đạo lực lượng CATP phối hợp cùng các sở, ngành, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý cư trú, đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện, “mở 06 đợt cao điểm tổng kiểm tra hành chính, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn Thành phố. Qua đó, đã thu giữ 409 vũ khí quân dụng thi thao, 04 kg thuốc nổ, 105 kg vật liệu nổ, nhiều công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm các loại (tăng 115,26% so với nhiệm kỳ trước)”(5).

Đồng thời, Đảng ủy CATP lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tham mưu huy động hệ thống chính trị và phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. “Trong nhiệm kỳ, đã lãnh đạo mở 10 đợt cao điểm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, qua đó đã giảm ùn tắc giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt, giảm 43,5% số vụ”(6).

Qua đó, tình hình TT, ATXH trên địa bàn Thành phố tiếp tục được bảo đảm, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, lễ hội được bảo vệ tuyệt đối an toàn, góp phần bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân, tạo điều kiện để kinh tế phát triển, chính trị - xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Công tác bảo đảm trật tự, ATXH trên địa bàn Thành phố cũng còn một số tồn tại, hạn chế: “Phạm pháp hình sự được kéo giảm về số vụ, nhưng chưa bền vững, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật chưa thật sự cao, còn nhiều vụ án gây bức xúc trong xã hội, các điều kiện và nguyên nhân xã hội làm phát sinh tội phạm chưa được giải quyết triệt để, công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được nâng lên nhưng chưa đạt hiệu quả cao. Chưa tháo gỡ được các vướng mắc và giải quyết căn cơ vi phạm về ma túy, nhất là vấn đề người nghiện cư trú ổn định tại Thành phố”(7), “Công tác kiểm tra, quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, các loại hóa chất độc hại, nguy hiểm còn hạn chế, chưa được duy trì thường xuyên, liên tục, còn mang nặng tính hành chính”(8), “Tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tuy được kéo giảm, nhưng chưa được kiểm soát ổn định, tình hình cháy nổ trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thách thức”(9).        

Trong những năm tới, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức mới: sự trẻ hóa đối tượng gây án; tính chất cấu kết, đan xen, chuyển hóa hoạt động của các đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy cùng tính chất lưu động và sự manh động, táo bạo trong thủ đoạn gây án; phương thức hoạt động và sự đối phó của các đối tượng ngày càng tinh vi; tội phạm lợi dụng công nghệ cao với những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới sẽ triệt để lợi dụng quá trình hợp tác, phát triển, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam và Thành phố để gia tăng hoạt động; tội phạm về ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp; công tác quản lý về trật tự xã hội tiếp tực phải đáp ứng quá trình đô thị hóa và quy mô dân số ngày càng tăng; hậu quả do đại dịch Covid-19 để lại kéo theo nhiều hệ lụy xã hội, các loại tội phạm gia tăng hoạt động. Tình hình trên sẽ ảnh hưởng, tác động đến công tác bảo đảm TT, ATXH trên địa bàn Thành phố. 

3. Giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Để tình hình TT, ATXH được bảo đảm, tạo điều kiện cho Thành phố hội nhập, phát triển nhanh và bền vững, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy CATP về công tác này, trước hết tập trung vào một số giải pháp sau:

Một là, luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy CATP đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Đảng ủy CATP lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CATP, trong đó công tác bảo đảm TT, ATXH là công tác quan trọng hàng đầu. Do vậy, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy CATP là nhân tố quyết định đến hiệu quả công tác bảo đảm TT, ATXH.

Đảng uỷ CATP cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) về lĩnh vực bảo đảm TT, ATXH, phù hợp với thực tế tình hình Thành phố. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ CATP, lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc CATP tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm TT, ATXH. Cần tập trung vào những mặt công tác sau: 

- Tổ chức sơ, tổng kết các chương trình, kế hoạch và tiếp tục ký kết phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng, nghiệp vụ Bộ Công an và các lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố trong công tác phối hợp bảo đảm TT, ATXH.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm có tổ chức, tội phạm người nước ngoài, tội phạm công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án; thực hiện các kế hoạch chuyên đề đấu tranh chuyên sâu với từng loại tội phạm, kết hợp mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường phối hợp lực lượng tuần tra công khai, mật phục, kiểm soát chặt chẽ địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, đối tượng (nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự, băng ổ nhóm, thanh thiếu niên hư, đối tượng ma túy tái hòa nhập cộng đồng).

- Tham mưu làm tốt công tác đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định, người tái nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; giải quyết những vướng mắc trong tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Thực hiện nghiêm túc công tác nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và tập trung giải quyết tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở trên địa bàn Thành phố.

- Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hóa chất và pháo.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Hai là, Đảng ủy CATP tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CATP đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm TT, ATXH

Để xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm TT, ATXH, trong thời gian tới, Đảng ủy CATP tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị chức năng thuộc CATP đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ chiến sĩ CATP với Đảng, Nhà nước và nhân dân; lấy nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước làm phương châm, nguyên tắc, căn cứ triển khai các hoạt động của lực lượng CATP.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng CATP theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác cán bộ, trong đó “đánh giá cán bộ” là khâu đột phá, gắn với xây dựng khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ hợp lý theo từng cấp, từng đơn vị Công an.

Tinh giản, sử dụng hiệu quả biên chế, không gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ; quản lý chặt chẽ, chủ động phòng ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở những bộ phận, lĩnh vực công tác dễ nảy sinh sai phạm.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên; nghiêm túc rà soát, đánh giá, cho thôi giữ chức vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy năng lực hạn chế, yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm, không gương mẫu.

Đổi mới, linh động trong công tác đào tạo, tiếp tục rà soát, đề xuất mở các lớp thi tuyển điều tra viên, các lớp bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào công tác công an, kỹ năng xử lý tình huống thực tế và đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ.

Blà, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy CATP

Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy CATP trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TT, ATXH là tổng thể các cách thức, hình thức, phương pháp, quy trình, lề lối làm việc mà Đảng ủy CATP sử dụng lãnh đạo các lực lượng liên quan hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm TT, ATXH trên địa bàn Thành phố.

Đảng ủy CATP cần tiếp tục cụ thể hóa, ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy CATP, xác định tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân đối với từng công việc cụ thể, nhất là trách nhiệm của bí thư, người đứng đầu. 

Duy trì nghiêm túc chế độ họp định kỳ, cụ thể hóa nghị quyết thành những nhiệm vụ hằng tháng để tổ chức thực hiện. Những chủ trương trên từng lĩnh vực công tác của CATP cần được đưa ra tập thể bàn bạc, biểu quyết, thống nhất trước khi triển khai thực hiện, trong đó, các vấn đề quan trọng về công tác cán bộ cần được biểu quyết bằng bỏ phiếu kín; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm: Cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng, lãnh đạo, chỉ huy nêu gương trước cán bộ, chiến sĩ, đảng viên có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu để nêu gương thật sự trở thành một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Cấp ủy viên, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, trước hết là người đứng đầu đơn vị phải thật sự gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống vì tập thể, vì người khác, ứng xử nhân văn với cấp dưới, nói đi đôi với làm, nói đúng, làm quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, đồng thời phê phán, xử lý những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt trách nhiệm nêu gương.

Thực hiện nghiêm túc lối làm việc đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, khoa học, sâu sát cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt đảng định kỳ từ cấp chi bộ, các cuộc họp.

Chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh của cấp trên, phục tùng sự lãnh đạo tuyệt trực tiếp về mọi mặt của Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và tổ chức đảng cấp trên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong CATP.

Bốn , Đảng ủy CATP tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Công tác kiểm tra, giám sát là bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát góp phần vào việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỷ luật ở mỗi cán bộ, đảng viên. 

V.I.Lênin chỉ rõ, muốn thực hiện được nhiệm vụ chính trị đã đề ra thì những người cộng sản phải nắm chắc công cụ kiểm tra, kiểm soát, coi đó là những nhiệm vụ đã trở thành tự nhiên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Theo Người, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Để những nội dung lãnh đạo đạt được hiệu quả cao, Đảng ủy CATP cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Theo đó, cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, nắm chắc và cụ thể hóa quy định, quy trình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong lực lượng CATP; nắm chắc và cụ thể hóa các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, về quy chế phối hợp giữa tổ chức đảng với cơ quan chính quyền, ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát.

Công tác kiểm tra, giám sát trong lực lượng CATP phải được tiến hành một cách thường xuyên, chặt chẽ, lấy phòng ngừa là chính, đồng thời, kiên quyết xử lý các tổ chức, cán bộ, chiến sĩ vi phạm. 

Đa dạng hóa hoạt động giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu để sớm phát hiện những dấu hiệu vi phạm. 

Kết hợp kiểm tra, giám sát phạm vi rộng với kiểm tra, giám sát toàn diện công tác cán bộ, người đứng đầu ở các đơn vị dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực, dư luận bức xúc, xã hội quan tâm.

Đa dạng hóa hình thức kiểm tra về thái độ, phong cách, lề lối làm việc, cũng như nắm tình hình ở địa phương nơi cán bộ, chiến sĩ cư trú. Thông qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ CATP tránh rơi vào những biểu hiện lệch lạc, sai trái như quan liêu, hách dịch, phô trương, sách nhiễu, lề lối làm việc luộm thuộm, cẩu thả, tự do trong sinh hoạt hoặc nảy sinh các mối quan hệ thiếu lành mạnh, thiếu tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng lượng lượng CATP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TT, ATXH hiện nay.

_________________

Ngày nhận bài: 03-10-2022; Ngày bình duyệt: 07-10-2022; Ngày duyệt đăng: 25-10-2022.

 

(1), (2) Tổng cục Chính trị Công an nhân dân: Giáo trình những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2018, tr.2, 3.

(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, TP. Hồ Chí Minh, 2020, tr.2, 4, 6, 7, 14, 14, 15.

ThS LÃ ĐÌNH HÙNG

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền