Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kiên định con đường Cách mạng Tháng Mười, tiếp tục sáng tạo trong cải cách, đổi mới, thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội
Thứ năm, 03 Tháng 11 2022 10:14
4661 Lượt xem

Kiên định con đường Cách mạng Tháng Mười, tiếp tục sáng tạo trong cải cách, đổi mới, thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội

PGS, TS NGUYỄN VIẾT THẢO

Viện Lãnh đạo học và chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (10-2022)

 

Tóm tắt: Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, cần khẳng định một sự thật rằng, chủ nghĩa xã hội đã biết kiên định và sáng tạo ngay từ khi ra đời với tư cách là một lý luận khoa học (năm 1848) và một chế độ xã hội (năm 1917). Nhờ vậy, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một trong những lực lượng quyết định khuynh hướng vận động của thế giới đương đại. Kiên định trên con đường do Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra, từ năm 1991 đến nay, cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội đã được phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới triển khai thực hiện với các quá trình cải cách, đổi mới... thành công, mở ra trang sử mới trong trận chiến “ai thắng ai” trong giai đoạn hiện nay của thời đại.

Từ khóa: chủ nghĩa xã hội; Cách mạng Tháng Mười Nga; cải cách, đổi mới; chủ nghĩa xã hội; phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền