Trang chủ    Thực tiễn    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phòng, chống hút thuốc lá - kinh nghiệm từ Thái Lan
Thứ tư, 28 Tháng 12 2022 12:28
4540 Lượt xem

Phòng, chống hút thuốc lá - kinh nghiệm từ Thái Lan

ThS ĐỖ THỊ MỸ DUNG

Tạp chí Lý luận chính trị

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 538 (12-2022)

 

Tóm tắt: Thái Lan là quốc gia có thu nhập trung bình và thấp, tỷ lệ hút thuốc lá cao. Bài viết tìm hiểu về luật pháp, chính sách của Thái Lan trong việc hạn chế thuốc lá và tác hại của thuốc lá với cộng đồng.

Từ khóa: hạn chế thuốc lá, kinh nghiệm Thái Lan.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền