Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Ôxtrâylia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:05
8488 Lượt xem

Sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Ôxtrâylia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

TS NGUYỄN THỊ THU NGA

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại, làm rõ sự chủ động và linh hoạt thích ứng của Ôxtrâylia trước sự chuyển động chiến lược của các nước lớn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để định vị vai trò của mình trong không gian cạnh tranh chiến lược hiện nay. Từ đó, bài viết đề xuất chính sách ngoại giao Việt Nam - Ôxtrâylia.

Từ khóa: Ôxtrâylia, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền