Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga: Thành tựu và triển vọng
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:10
9100 Lượt xem

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga: Thành tựu và triển vọng

TS PHAN SỸ THANH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Tiếp nối và kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên Xô trước đây, Việt Nam - Liên bang Nga trở thành “Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng 7-2012. Bài viết làm rõ thành tựu quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong một số lĩnh vực trọng yếu 10 năm qua và dự báo triển vọng quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Từ khóa: quan hệ, đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam, Liên bang Nga.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền