Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quá trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở Việt Nam
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:11
8564 Lượt xem

Quá trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số ở Việt Nam

TS LÊ THÚY HẰNG

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Nhận thức được chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, Việt Nam đã xác lập tầm nhìn và định hướng chiến lược, từng bước phát triển khung pháp lý thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Từ đó, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới Chính phủ số. Bài viết phân tích quá trình xây dựng khung pháp lý, những thành tựu và hạn chế trong xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Từ khóa: Chính phủ số, Chính phủ điện tử, Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền