Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mô hình tòa soạn hội tụ và gợi mở cho các học viện, nhà trường
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:12
8337 Lượt xem

Mô hình tòa soạn hội tụ và gợi mở cho các học viện, nhà trường

TS TRẦN QUANG DIỆU

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động một cách sâu rộng vào các yếu tố căn bản của báo chí - truyền thông, làm thay đổi trật tự và thúc đẩy các phương tiện truyền thông truyền thống phải thay đổi để bắt kịp với kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số. Sự ra đời của tòa soạn hội tụ sẽ làm thay đổi về cả chất và lượng của ngành báo chí - truyền thông. Bài viết phân tích mô hình tòa soạn hội tụ hiện đại, từ đó đưa ra gợi mở cho các học viện, nhà trường.

Từ khóa: tòa soạn hội tụ, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền