Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Mối quan hệ giữa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:21
9164 Lượt xem

Mối quan hệ giữa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

ThS NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở quan điểm Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, tác giả làm rõ tính chất, các biểu hiện, nguyên nhân, tác hại của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với đất nước, xã hội; chỉ rõ mối quan hệ giữa tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Từ đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị về nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhằm gắn kết có hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Từ khóa: mối quan hệ, phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền