Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy giá trị của con cái trong chăm sóc người già ở Việt Nam hiện nay
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:22
8573 Lượt xem

Phát huy giá trị của con cái trong chăm sóc người già ở Việt Nam hiện nay

NCS NGUYỄN THỊ LAN

Tạp chí Lý luận chính trị,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Con cái phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ già thể hiện văn hóa tốt đẹp của truyền thống dân tộc và giá trị này cũng được quy định thành pháp luật, cụ thể là nghĩa vụ, trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, người nuôi dưỡng. Bài viết phân tích giá trị con cái trong gia đình Việt Nam hiện nay và đề xuất các biện pháp phát huy giá trị này trong chăm sóc sức khỏe, bảo đảm cuộc sống của người già.

Từ khóa: gia đình, người cao tuổi, giá trị con cái.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền