Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:22
8770 Lượt xem

Kiên định định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

TS VŨ NGỌC THANH

Viện Kinh tế chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Phát triển kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN Việt Nam là sự lựa chọn hiện thực, khách quan, và là sáng tạo mang tầm thời đại về đường lối phát triển kinh tế đất nước của Đảng ta, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của Đảng. Bài viết phân tích cơ sở của sự lựa chọn này, những phát triển lý luận của Đảng và thành tựu trong phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

Từ khóa: chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền