Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đặc điểm đô thị Việt Nam từ góc nhìn văn hóa
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:23
10577 Lượt xem

Đặc điểm đô thị Việt Nam từ góc nhìn văn hóa

PGS, TS NGUYỄN HỒNG SƠN

Học viện Chính trị Khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Từ cách tiếp cận dưới góc độ văn hóa - văn minh, có thể nói: sự phát triển xã hội loài người bắt nguồn từ xã hội nông nghiệp đến xã hội công nghiệp và trong tương lai sẽ là xã hội đô thị, dù bất cứ ở hình thái kinh tế - xã hội nào. Từ góc nhìn văn hóa - văn minh, bài viết bàn luận về đô thị, phân tích những đặc trưng của văn hóa đô thị, đặc điểm sự hình thành và phát triển đô thị Việt Nam trong tiến trình lịch sử và đề xuất một số kiến nghị từ thực tiễn đô thị hóa.

Từ khóa: văn hóa đô thị, văn minh.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền