Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hạn chế tác động tiêu cực của phân hóa giàu - nghèo
Chủ nhật, 28 Tháng 11 2021 10:34
12337 Lượt xem

Hạn chế tác động tiêu cực của phân hóa giàu - nghèo

PGS, TS LÊ THỊ THANH HÀ

Viện Xã hội học và Phát triển,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 525 (11-2021)

 

Tóm tắt: Quá trình đổi mới ở Việt Nam 35 năm qua đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế, vấn đề phân hóa giàu - nghèo cũng đang diễn ra khá rõ nét, làm gia tăng nhóm người yếu thế trong xã hội, gia tăng bất bình đẳng xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến bộ và công bằng xã hội. Bài viết nhận diện và phân tích những tác động tiêu cực của phân hóa giàu - nghèo, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của phân hóa giàu - nghèo theo quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII.   

Từ khóa: Phân hóa giàu - nghèo, Đại hội XIII.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền