Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tăng cường phối hợp hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, thực hiện mục tiêu kép
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:01
8165 Lượt xem

Tăng cường phối hợp hành động, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19, thực hiện mục tiêu kép

(LLCT) - Lời BBT: Nhằm triển khai, cụ thể hóa các kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về một số vấn đề kinh tế - xã hội trên tinh thần mới, ngày 13-10-2021, Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các cơ quan liên quan phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy ở các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid -19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng đăng bài phát biểu tại Hội thảo của đồng chí NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đầu đề do Ban Biên tập đặt.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền