Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Thứ hai, 27 Tháng 12 2021 13:42
8665 Lượt xem

Những kết quả đạt được trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

TS TRỊNH THANH TÂM

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng Tạp chí Lý luận chính trị số 526 (12-2021)

 

Tóm tắt: Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong thời gian qua, nhìn nhận toàn diện trên các mặt, bài viết đúc rút một số kinh nghiệm, từ đó gợi mở phương hướng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này.

Từ khóa: người Việt Nam ở nước ngoài; công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền